Lang behandlingstid forverrer helsen til veteraner

Foto: Njål Kjølholdt-Gustavsen, Siops

SIOPS frykter at en unødvendig ressurskrevende saksbehandling i erstatningssakene belaster helsen til enkeltveteranene. Vi forventer nå at Statens Pensjonskasse (SPK) tar hensyn og utviser raushet ovenfor skadde norske krigsveteraner

Trenering og dårlig samhandling

I dag kan skadde norske krigsveteraner søke en egen kompensasjonsordning som håndteres av SPK på vegne av Forsvarsdepartementet, en søknadsprosess som SIOPS mener er svært tidskrevende og belastende for den enkelte krigsveteran i flere saker. Søkerne i disse prosessene er veteraner med ulike former for skade etter militærtjenesten i utlandet, mange er i et pågående behandlingsløp.

-Vi har fått flere tilbakemeldinger fra veteranmiljøet om at saksbehandlingen tar alt for lang tid, i enkelte saker har behandlingen tatt nærmere 10 år. Dette er svært kritikkverdig, og har i flere saker forverret helsesituasjonen betraktelig for veteranen, søkere som fra før har dårlig helse. Flere vedtak har også manglende eller dårlig begrunnelse. Klagerundene krever mye tid og ressurser, kommenterer generalsekretær i SIOPS og selv skadet Afghanistan-veteran Kjetil Bragstad.

SIOPS mener at SPKs saksbehandling fremstår som unødvendig ressurskrevende ved at de krever flere sakkyndige vurderinger fra spesialister, dette fører til lengre behandlingstid. Vi mener også at samhandlingen mellom SPK og NAV er altfor dårlig i dag.

SIOPS erfarer at SPK setter til side sentrale vedtak fra NAV i behandlingen av erstatningssakene. Fortsatt registrerer vi at spesialisterklæringer ikke tas til følge, dette er kritikkverdig. SIOPS mener det er tegn på at flere saker treneres, noe som igjen medfører til et bremset behandlingsforløp.

Forventer mer forståelse

SIOPS forventer nå at SPK følger god forvaltningsskikk i fremtidige saker. SPK må opptre mer raust ovenfor skadde veteraner. Veteranene må bli møtt av en offentlig forvaltning med den respekten og anerkjennelsen de fortjener. Mange blir «små» i møtet med det store systemet, det må utvises hensyn til enkeltpersoners dårlige helse.

SIOPS ber Statens Pensjonskasse klargjøre om denne behandlingsmåten fremdeles praktiseres i erstatningssakene i dag. De mener at praksisen kan være et brudd med etiske retningslinjer for statsansatte og uskrevne regler om god forvaltningsskikk, noe som innebærer at offentlige ansatte skal ta hensyn til innbyggernes situasjon, inkludert helsesituasjonen.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer