Ny husleielov nærmer seg

Husleieloven er rammeverket for all boligutleie og av stor betydning for alle landets en milion leieboere. Et offentlig nedsatt lovutvalg kommer snart med sine tilrådninger for hvordan husleieloven kan øke botryggheten for leieboere.

Husleielovutvalget er nå ferdig med den første delutredning og forslag til endringer i husleieloven. Utredningen skal overleveres til kommunalminister Erling Sande (Sp) 31. januar 2024.

– Det har vært en intens og spennende prosess gjennom det siste halve året. Utvalget består av tolv medlemmer og et sekretariat på fire personer. Vi har hatt mange og lange møter og har kommet fram til et resultat vi i det store og hele kan være fornøyde med. Utvalget er på ingen måter enige i ett og alt, men sånn vil det alltid være, sier Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen og en av representantene i lovutvalget.

I den første delutredning har lovutvalget konsentrert seg om reglene som omhandler botrygghet for leieboere. Mange av disse reglene befinner seg i dagens husleielov kap. 9 og omhandler blant annet oppsigelsesvern, tidsbestemte og tidsubestemte leieavtaler, minste lovlige leietid. I tillegg ligger det en del spesialregler i kap. 11.

Mye bakgrunnsstoff

Utvalget har fått en rekke utredningsrapporter og bestilt egne utredninger. Utvalget har hatt møter med forskere og representanter for leieboere og utleier, i tillegg til organisasjoner som ivaretar interessene til de ulke gruppene på leiemarkedet. På lovutvalgets egne nettsider har det kommet inn over 100 innspill fra privatpersoner og fra mange ulike organisasjoner.

I tillegg til selve lovteksten som drøftes og vurderes, følger det også med en omfattende gjennomgang og beskrivelse og fakta om leiesektoren.

Lovutvalget er allerede i gang med den andre delutredning hvor det som ikke er drøftet i den første delen skal tas opp til vurderes. Mange av disse bestemmelsene vil trolig bli videreført i nesten uendret form, mens andre vil få nytt innhold. Det vil også sannsynlig komme inn noe helt nye bestemmelser som skal regulere forhold som i dag oppfattes som krevende eller som ikke er regulert. Denne rapporten skal være ferdig i midten av oktober i år og da vil begge delutredningen bli presentert i form av en NOU – Norges offentlige utredninger  

Begrunnelsen for å dele opp lovutvalgets arbeid i to deler er at det sittende storting skal klare å ta stilling til den første delutredningen. Den andre delutredning skal etter planen behandles av det stortinget som trer sammen etter valget i 2025.

Rapport 1

Lars Aasen i Leieboerforeningen.

Den første delutredning vil offentliggjøres på Kommunaldepartementets nettsider samme dag eller dagen etter overlevering. Departementet vil deretter sende forslaget ut på høring. Etter at høringsuttalelsene er gjennomgått utarbeider regjeringen en såkalt odelstingsproposisjon (ot.prp) hvor regjeringen selv fremmer et lovforslag om endringer i husleieloven som regjeringen foreslår gjennomføres. Proposisjonen sendes til Stortinget for endelig behandling. Stortingsbehandling vil høyst sannsynlig sette opp denne saken til behandling våren 2025 og forhåpentligvis med en ikraftredelse av de nye bestemmelser i 2026.

– Jeg er optimistisk. Jeg tror vi har funnet frem til gode og balanserte forslag som vil gjøre en forskjell for en million leieboere over hele landet, samtidig som de nye reglene vil bidra til å dempe konfliktnivået på leiesektoren, sier Lars Aasen.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer