Medlemsvekst på mer enn 20 prosent i 2023

De siste årene har Leieboerforeningen hatt rekordmange nyinnmeldinger. Siden antall utmeldinger også har vært høyt har ikke medlemsantallet økt så mye, men nå peker alle pilene i riktig retning.

Leieboerforeningen fikk 2.222 nye medlemmer i 2023. Så mange nyinnmeldinger har ikke foreningen registrert på flere tiår. Det viser at det er stort behov for Leieboerforeningen.

På samme tid er den kraftige økningen også en ubehagelig påminnelse om hvor vanskelig det er å være leieboer i disse dyrtider. De siste tre årene har leieprisene steget dramatisk med det resultat at køene foran matutdelingssentralene er lengere enn noensinne. Vi vet at mange leieboere kutter ut varme måltider og skrur av varmeovnen for å få økonomien til å gå rundt.

Våre jurister merker også at det er strammere på leiemarkedet. Vi mottar svært mange og kompliserte saker som medlemmene trenger bistand til, og kapasiteten på juridisk avdeling i Leieboerforeningen er i perioder sprengt. Saksbehandlingstiden har også økt. Vi har utvidet og vil fortsette å utvide staben med juridiske medarbeidere, men likevel sliter vi med å ta unna alle henvendelsene.

Boligpolitisk støtte

Ikke alle som melder seg inn trenger juridisk bistand. Leieboerforeningen får stadig flere som melder seg for å støtte foreningens politiske arbeid. Noen ønsker også å delta mer aktivt og gjøre en innsats.  I 2023 har vi gjennomført mange samlinger for medlemmer, både fysiske og digitale, og dette vil vi fortsette med i årene som kommer.

Det er en god del medlemmer som bare er med oss i ett år. Dette er ofte leieboere som melder seg inn for å få juridisk bistand i en enkelt sak, og som ikke fornyer medlemskapet når de har fått hjelpen de trenger. Noen er også misfornøyd fordi de trodde at de hadde flere rettigheter enn de faktisk har. Det er likevel en helt tydelig trend at antall utmeldinger går ned.

Pr 31.12.23 hadde vi totalt 5.498 medlemmer, en økning på 22 prosent fra året før. Dette gir seg også utslag i økte medlemskontingent. I 2023 fikk vi inn medlemskontingenter på i underkant av 1,8 millioner. I 2022 var medlemskontingenten på om lag 1,5 millioner og i 2021 om lag 1,2 millioner. Økt inntekter gjør oss bedre i stand til å jobbe enda hardere for en bedre hverdag for alle leieboere.

Antall medlemmer i perioden 2021 – 2023

Medlemmer202320222021
Ant. medl. pr. 1. januar450341644997
Ant nye medl.222220171783
Ant utmeldte/slettede medl.– 1227– 1678– 2316
Ant. medl. pr. 31. desember549845034164
Samla kontingentinntekter (kr)1.760.0001.498.0001.175.000

I september 2023 opprettet vi et rimeligere medlemskap for de som mottar statlig og/eller kommunale bostøtte. Totalt 49 benyttet seg av dette tilbudet, men også her ser vi at det er en økning mot slutten av året og de første ukene i år.

Fordelingen av type medlemsskap i prosent 

Type medlemskapProsent
Standard medlemskap72 %
Studentmedlemskap21 %
Basis medlemskap4 %
Kommunalt medlemskap (Oslo)2 %
Næringsleiemedlemskap1 %

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer