Informasjonskveld om vedtekter og landsmøte

SIOPS inviterer til infokveld om forslag til endringer av vedtektene. Vi vil også informere litt kort om gangen i gjennomføringen av landsmøtet, og en del praktiske avklaringer for de som har spørsmål til dette.

Vi har lagt opp til en fysisk gjennomføring i våre lokaler Vaffelonsdag 24.01, og med hybrid løsning på Teams på ettermiddagen klokken 17 – 18. Det samme har vi lagt opp til onsdag 21. februar. Det vil utelukkende holdes digitalt på ettermiddagen dersom ingen melder deltagelse innen mandag 22.01 og 19.02 klokken 14. Lenke til Teams legges ut på våre nettsider og Facebook samme dag. Forslag om endringer av vedtektene kan du lese her. Lenke til dagens vedtekter ligger her.

Vi ønsker innspill og kommentarer og ber den enkelte forberede seg før møtet ved å lese dokumentene for å få mest mulig ut av tiden. Husk at denne er din anledning som medlem til å si din mening og påvirke organisasjonen dersom du ønsker det.

Vi gjennomgår ikke den digitale løsningen for landsmøte denne gangen, men legger opp til en gjennomgang noen uker i forkant av landsmøte ut over våren.

Påmelding: Send mail om deltagelse til post@siops.no