Krav om innlemmelse av kulturskolen i SFS2213 avvist

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal sektor, SFS2213, ble reforhandlet i desember. Skolenes landsforbund forhandlet for Creo på fullmakt.

Creos hovedkrav til forhandlingene var en innlemmelse av kulturskolen i arbeidstidsavtalen, gjennom en utvidelse av omfangsparagrafen.

Les kravet her: Krever kulturskolen inn i arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet

Et annet viktig krav fra LO-forbundene knyttet seg til forutsigbar arbeidstid for undervisningspersonalet. Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet regulerer blant annet lengde på arbeidsåret, organisering av arbeidstiden og livsfasetiltak.

Partene ble i forhandlingene enige om at SFS2213 skal prolongeres for perioden 1.1. 2024-31.12.2025. Selv om avtalen nå ble videreført uten endringer, er partene enige om enkelte oppfordringer til god praktisering av arbeidstid, tidsressurser, skoleledelse og teknisk undertid. Prolongeringen innbefatter protokolltekst på punkt 5 om arbeidstid, punkt 7 om tidsressurs, punkt 8 om skoleledelse samt et punkt om god praktisering av såkalt «teknisk undertid».

Urimelig og uhensiktsmessig

Dessverre ble kravet om innlemmelse av kulturskolen i SFSen avvist i forhandlingene. For Creo var hensynet til å sikre like vilkår for kulturskolens ansatte med øvrig undervisningspersonale, en sentral begrunnelse for kravet om innlemmelse av kulturskolen i SFSen.

– I 2024 er det tjue år siden undervisningspersonalet ble overført fra det statlige tariffområdet til det kommunale, og den gamle særavtalen for kulturskolelærerne bortfalt, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

– Selv om vi klarte å fremforhandle at kulturskolelærerne skal følge samme kompetanselønnssystem for lønnsinnplassering som lærerne, er det fortsatt i dag ulike bestemmelser som gjelder for hhv. skoleverket og kulturskolene når det gjelder både arbeidstid og livsfasetiltak. Dette opplever vi som urimelig og uhensiktsmessig. Det vil fortsette å være en prioritert oppgave for Creo i oppgjørene framover å jobbe for at kulturskolens ansatte skal sikres like vilkår som ansatte i skoleverket for øvrig.

Les mer om forhandlingene og den prolongerte arbeidstidsavtalen hos Skolenes landsforbund