Enighet om å forlenge hovedavtalen i KS

En videreføring av et verktøy som er godt

Torsdag 7.12 kom forhandlingene om revisjon av hovedavtalen for KS-området i havn. Forhandlingene startet 1. desember.

– Det er all hovedsak en videreføring av et verktøy som er godt. Vi må legge til rette for av våre folk skal kunne løse oppgavene i en tid der presset på de tillitsvalgte øker. Vi har blitt enige om et sentralt partsarbeid som skal jobbe med digitalisering, sier LO-kommunes leder Mette Nord.

I den reviderte hovedavtalen er lagt inn en tilføyelse i del B, § 1-5, hvor det fremgår at alle ledere og tillitsvalgte «på alle nivåer» skal være omfattet av oppfølging og opplæring i hovedavtalen. I del B, § 3-3 «Tillitsvalgtordning, herunder struktur og frikjøp», er det tatt inn en tilføyelse «etter drøfting» for å understreke at behovet for frikjøp skal drøftes først.

I del C, § 7, er det tatt inn: «Partene er enige om at utviklingen av bedriftens teknologiske miljø må skje gjennom et samarbeid mellom de ansatte og bedriften.»

Det er også avtalt at partene skal jobbe videre med en rekke momenter i hovedavtalen frem til neste forhandlingsrunde.

Innen 1.7.2025 skal de sentrale parter i felleskap:

  • Diskutere behovet for utvikling av tillitsvalgtes rettigheter og rammevilkår.
  • Gjennomgå Hovedavtalen og identifisere bestemmelser som kan være utdaterte eller ikke lenger relevante.
  • Diskutere praktiseringen av bestemmelser i Hovedavtalen.
  • Vurdere behovet for endringer i Hovedavtalen.

— Dette er en videreføring av en avtale vi har hatt i lang tid og som fungerer godt. Men det er klart at vi må ta høyde for at ting kan endre seg, i en tid der nærmest alt endrer seg i svimlende fart. Vi vet ikke enda hvordan økt digitalisering vil påvirke arbeidshverdagen, men at den vil påvirke oss, er hevet over tvil. Da er det viktig at de tillitsvalgtes erfaringer kommer fram og er til nytte, avslutter LO kommune.

Den nye avtalen gjelder i to år, fra 1. januar 2024 til 31. desember 2025.

Les mer om forhandlingsresultatet  her

Marit Solheim fra YS Kommune, Steffen Handal fra Unio, Hege Mygland fra KS, Mette Nord fra LO Kommune og Tonje Leborg fra Akademikerne Kommune. (Foto: Fagforbundet)