Delta i Lions internasjonale leirprogram

Bildet er fra en leir i Tunisia 2019

Hva skjer på en leir?

Våre leirer har ulike tema og innhold. Det arrangeres ca 150 leire i vel 40 land over hele verden, inkludert Norge selvsagt.Alle leirene har sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter på programmet Hovedmålet er å skape internasjonal forståelse samt å gi ungdom mulighet til knytte vennskap og utvide sitt nettverk over kultur- og landegrenser. 

Når kan man reise på leir?

Leirene arrangeres stort sett i tidsrommet mellom 20. juni og 15. august, men vi har også leirer i vinterhalvåret.

Lions Norge sender norsk ungdom til leire i mange ulike land, også i Norge. De norske leirene varer i to uker, og du kan bo en uke i en vertsfamilie i tillegg om du vil. I Europa er leirene vanligvis på tre uker der to er selve leiren og en er vertsfamilieopphold. For leirer utenfor Europa er oppholdet som regel på fire-fem uker.

Hvor kan man reise på Lions-leir?

Den internasjonale katalogen over alle leirene til Lions International sommeren 2024 finner du under «Find your ideal YCE program»: https://www.lionsclubs.org/en/start-our-approach/youth/youth-camps-and-exchange

Europeiske leire: https://www.yce-europe.eu/Camps/Camps%20provided%20by%20Ray%20Tweedale.pdf

Norske leire: https://www.lions.no/youthcamp

Hva forventes av deltager?

Det offisielle leirspråket er engelsk. De franske leirene har vanligvis fransk som leirspråk, men noen har engelsk. Aldersgrensen er stort sett 18-22 år, men noen land har en nedre grense på 15 år og øvre på 23 år. Det er vanligvis 25-30 deltagere på en leir.

Deltagerne må akseptere og forstå fullt ut at de er kommet til annet land med andre normer, kultur, livssyn og livsformer. Det forutsettes og forventes at studentene har en stor grad av modenhet for å kunne håndtere utfordringer og opplevelsen ved å bo hos én eller flere forskjellige vertsfamilier i et land langt hjemmefra. En erfaring hvor vertsfamilien for eksempel snakker dårlig engelsk må kunne håndteres på en positiv måte.

Lions International Youth Camp and Exchange Program har avtaler og regler som skal følges. I tillegg skal ungdommene rette seg etter det enkelte lands normer for skikk og bruk i forhold til sømmelig oppførsel.             

NB! Lions Clubs International har ufravikelige og strenge regler i forhold til rusmidler. Lions Clubs International har nulltoleranse overfor rusmisbruk. Organisasjonens holdning til narkotika og alkohol kan ikke misforstås, og studenter som ikke retter seg etter arrangørens forbud, må forvente å måtte avslutte oppholdet umiddelbart, og reise hjem på egen bekostning.

Hvordan søker jeg på leir?

Kunne du tenke deg å delta på en internasjonal ungdomsleir, ta kontakt med en Lions-klubb der du bor, eller en av kontaktpersonene under:

Ansvarlig for Lions leir- og utvekslingsprogram (MD-YCEC): Stefan Trygve Soos.
Telefon: +47 900 54 623,  E-post: mdyc@lions.no

Koordinator for utveksling til Europa (YEPC-Europe): Marielle Fauerskov Soos.
Telefon: +47 958 96 997 E-post: yepc.europe@lions.no

Koordinator for alle deltagere på norske leire (YEPC-Norway): Helle Soos
Telefon: +47 906 44 258
E-post: yepc.norway@lions.no

Priser

Tabellen under viser anslag for reisekostnader.

Leiravgiften varierer fra leir til leir, et sted mellom € 0-1100.

Utstyrspakken er obligatorisk og koster NOK 1 375,-

UTVEKSLINGSLANDPRISER
Prisene på reise er basert på utgiftene i 2023 og er omtrentlige. Pris kan variere mellom flyplasser i Norge. 
Australia25 000 – 30 000
Belgia7 000 – 9 500
Estland2 500 – 4 800
Danmark3 000 – 5 500
Finland5 500 – 10 000
Frankrike4 000 – 11 000
India12 000 – 15 500
Island4 500 – 7 000
Israel5 000 – 7 500
Italia7 000 – 9 000
Japan12 000 – 19 500
Kroatia9 000 – 11 000
Litauen2 000 – 4 500
Malaysia14 000 – 25 500
Nederland5 000 – 9 500
Tsjekkia2 500 – 6 000
Tyskland6 000 – 8 000
Polen2 000 – 5 000
Portugal6 000 – 8 000
Romania3 700 – 5 000
Slovenia10 000  – 12 000
Spania7 000 – 9 000
Sveits4 500  – 6 500
Tyrkia6 500 – 8 500
Ungarn3 000 – 5 000
USA12 500 – 16 000
USA, Hawaii15 000 – 26 000
Østerrike5 500 – 7 500
Østerrike, SoM6 800 – 12 000

Av Vibeke Katrine Aasland