Åpen infokveld om FN-erstatning

Foto: Forsvaret

Spørsmålet om FN-erstatning er noe som har engasjert mange i det norske veteranmiljøet gjennom flere år. SIOPS ønsker å legge til rette for korrekt informasjonsutveksling om viktige spørsmål og tema som opptar landets veteraner.

FN har tidligere etablert en erstatningsordning for forsvarspersonell og personell i politiet som har tjenestegjort i en FN-misjon. I dag ivaretar Forsvarsdepartementet ansvaret for å forberede FN-erstatningssaker til behandling og fremsender disse til FN for behandling.

SIOPS inviterer nå til infokveld om FN-erstatningen 16. november, klokken 17-19 i Kongens gate 9, Oslo.

Infokvelden er åpent for alle som er interessert i tema. Vi krever ingen påmelding til dette arrangementet. Om du har spørsmål til ordringen, men ikke har mulighet å møte opp i Oslo, kan disse sendes til post@siops.no. Vi arbeider også med mulighet for å streame arrangementet direkte, informasjon om dette følger. Det blir servert mat på arrangementet.

Representanter fra Forsvarsdepartementets avdeling for personellpolitikk, kompetanse, integritet og felles juridiske tjenester vil orientere om ordningen, denne avdelingen har i dag ansvaret for veteransaker. Deretter vil advokat John Tuflått kommentere. Tuflått har arbeidet med flere erstatningssaker for veteraner fra internasjonale operasjoner.