Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024

Sittende regjering, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, la fredag 6. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Departementenes budsjettforslag blir fordelt til de ulike fagkomiteene i Stortinget, og det er nå anledning til å melde seg på komitéhøringer og sende inn skriftlige innspill.

Bidrag til komiteene

Creo kommer til å både delta i og sende inn bidrag til flere komiteer. Noen av Creos representanter deltar også med andre organisasjoner i deres møter med komiteene.

Komiteene vil så diskutere og forhandle om regjeringens forslag. Ettersom vi for tiden har en mindretallsregjering, er regjeringen avhengig av å få støtte fra ett eller flere partier for å oppnå flertall. I den nåværende politiske situasjonen er Sosialistisk Venstreparti (SV) regjeringens foretrukne budsjettpartner. Derfor er det representanter fra AP, SP, og SV som må komme til enighet om budsjettet før midten av desember.

De forskjellige komiteene avgir sine innstillinger på ulike datoer. Deretter vil representantene samles i Stortingssalen for å diskutere og avstemme. Du kan finne informasjon om når disse møtene vil finne sted her: Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling

Mulighet til å påvirke budsjettforslaget

Som tidligere nevnt, er regjeringen avhengig av flertall i Stortinget. Dette gir oss en reell mulighet til å påvirke budsjettforslaget. Dersom regjeringen hadde hatt flertall, ville våre muligheter for endring vært betydelig mindre. Creo har derfor valgt å prioritere saker som vi anser som viktige for våre medlemmer, og på områder der vi anser sannsynligheten for gjennomslag for å være til stede.

Krevende prioriteringer

Det er alltid krevene å prioritere hva vi ønsker å ta med inn i slike komitehøringer, da tiden med komiteen er begrenset. Normalt har hver organisasjon tre minutter til rådighet. Komiteene mottar også svært mange innspill, på et meget bredt saksfelt, og de må gjøre mange og vanskelige avveininger.

Enkelte innspill er også av en slik art at komiteen ikke kan – eller ønsker – å ta stilling til den. Andre forslag fra organisasjonene kan også bli gjort om til et anmodningsvedtak eller til en komitemerknad.

Noen av våre innspill kan være ambisiøse, og krevende å få gjennomslag for dette året, men som vi likevel mener er av en slik art at komiteene må minnes på, og oppfordres til, å jobbe videre med dem, gjerne sammen med oss.

Creos innspill til Stortingets familie- og kulturkomite

Kulturens andel av statsbudsjettet+

Musikerallianse+

Musikk- og scenekunstinstitusjonene+

Opphavsrett+

Visuell skillelinje

Creos innspill til Stortingets arbeids- og sosialkomite

Styrket sosialt sikkerhetsnettet for selvstendig næringsdrivende+

Eget NAV kontor med spesialkompetanse på selvstendig næringsdrivende, syklusøkonomi og kombinasjonsinntekter+

Styrking av arbeidstilsynet+

Visuell skillelinje

Creos innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomite

Sterkere statlig og kommunal satsing på kulturskolene+

Kompetansekrav+

Utstyr og læringsarenaer+

MDD-linjenes framtid+

Visuell skillelinje

Innspill til Stortingets utenriks- og forsvarskomite

Forsvarets musikk+

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer