Skogstad positivt overrasket etter besøk hos leverandører i Kina

I mai 2023 reiste en delegasjon fra Skogstad til Kina for å følge opp leverandørkjeden og bygge relasjoner igjen etter tre år med pandemi.  

– Vi var spent etter pandemien om forholdene hadde utviklet seg i positiv eller negativ retning. Heldigvis ble vi positivt overrasket, forteller bærekraftsansvarlig Jenny M. Tomasgaard.  

– Vi møtte en gjeng som hadde fornyet seg og utviklet seg gjennom de tre årene pandemien varte. Kompetansen og prioriteringene på bærekraftsområde var mye høyere enn før pandemien. Gamle maskiner var byttet ut med nye og mer miljøvennlige. Produksjonen var blitt mer effektiv og nye arbeidere var på plass. Det virket som at de hadde brukt tiden godt, sier Tomasgaard. 

Tre år med pandemiske utfordringer 

Under pandemien opplevde leverandører at betalinger ble holdt tilbake, arbeidere ble stående i en sårbar situasjon, transporttiden tredoblet seg grunnet logistikkutfordringer i havnene, og flere selskaper flyttet også produksjonen til andre land grunnet råvaremangel eller restriksjoner. Men Skogstad ble værende.  

– Det viktigste for Skogstad, ble å opprettholde de gode relasjonene vi hadde med leverandørene våre i Kina og holde ordrene på et stabilt nivå. Det klarte vi.  

– Vår tilstedeværelse i Kina med egne ansatte ble i denne perioden helt avgjørende. Det har vært en enorm styrke både for vår egen og leverandørene sin langsiktige planlegging, trygghet og stabilitet, sier daglig leder Henning Skogstad som bodde i Kina i 11 år for å etablere samarbeidspartnere og et nettverk av leverandører. Henning Skogstad er tredje generasjon som fører familiebedriften videre. 

Positiv utvikling hos leverandørene 

– Nå i etterkant av reisen er det derfor gledelig at vi observerer en positiv utvikling hos våre leverandører, både når det kommer til arbeids- og lønnsvilkårene til arbeiderne, men også den generelle standarden på fabrikkene. Arbeiderne virker generelt mer opplyst rundt egne rettigheter. Sosial bærekraft er på alles agenda om dagen, og sosiale revisjonsrapporter har på mange måter blitt den nye CVén til fabrikkene. 

Skogstad har hatt kontor og egne ansatte i Hangzhou siden 2008.
– Vi har alltid prioritert langvarige leverandørforhold, men i utfordrende tider kan også langvarige leverandørforhold være sårbare for ytre påvirkninger. Her på besøk hos sine ansatte i Kina.

Arbeiderne stiller krav
Stadig flere unge er universitetsutdannet og ser ikke for seg å jobbe i fabrikker. 

– En utvikling som er spesielt interessant å merke seg er at arbeiderene nå begynner å stille krav. Fabrikkarbeid er ikke like interessant for den yngre generasjonen kinesere, og i et stadig mer utfordrende arbeidsmarked med en aldrende befolkning kan det bli utfordrende å skaffe kompetent arbeidskraft i fremtiden. Vi registrerer nå en større bevissthet og åpenhet rundt disse utfordringene i møte med leverandørene.  

Dette gjør også at leverandørenes vilje og evne til utvikling, og interesse for å tiltrekke seg arbeidskraft gjennom bedre arbeidsforhold og lønninger, er til stede i aller høyeste grad. Så gjelder det å faktisk praktisere det da, sier Tomasgaard.  

 Skogstad har hatt kontor og egne ansatte i Hangzhou siden 2008.  

– Vi har alltid prioritert langvarige leverandørforhold, men i utfordrende tider kan også langvarige leverandørforhold være sårbare for ytre påvirkninger. Pandemien tvang ikke bare oss, men en hel bransje til å omstille seg, sier Tomasgard. 

Styrket arbeidet med sosial bærekraft – meldte seg inn i Etisk handel Norge 

Under pandemiårene, har det også blitt tatt grep internt i Skogstad for å styrke arbeidet med sosial bærekraft. I 2021 ble Skogstad medlem av Etisk handel Norge, og en bærekraftstilling ble opprettet og besatt i september 2022. 

– Etisk handel Norge har vært fantastisk for oss å jobbe med. Å få på plass alle ressurser vi trenger internt har vært helt avgjørende i prosessen for å oppfylle åpenhetslovens krav, forteller Tomasgaard. 

– Vi har spart mye tid og ressurser på at vi har hatt en så ryddig og rett-fram prosess på dette arbeidet. Det har vært verdt medlemskapet og vi har tipset andre om hvordan de kan få samme hjelp fra Etisk handel Norge.  

Bruker medlemskapet aktivt 

– Hvordan bruker dere medlemskapet deres? 

– Vi bruker medlemskapet i Etisk handel Norge aktivt. Jeg tror mange bedrifter gikk på en liten smell i forbindelse med åpenhetsloven, da man som bedrift ble tilbudt mange ulike tjenester som skulle ruste bedriften for å oppfylle rapporteringskravene i loven. Selv valgte vi å holde oss til eksisterende medlemskap og heller sette oss skikkelig inn i hvilke ressurser vi allerede hadde tilgjengelig. Det er jeg glad for, og med god dialog og veiledning fra vår rådgiver i Etisk handel Norge, ble rapporteringen en veldig ryddig prosess, sier Thomasgaard. 

– Det å ha noen å sparre med på dette området er utrolig. I tillegg til gode rådgivere har Etisk handel Norge flere prosjekter for medlemsbedrifter hvor man kan diskutere og dele erfaringer med andre som jobber med de samme temaene. Vi er blant annet med i et internasjonalt prosjekt om ansvarlig innkjøpspraksis som vi har hatt stor nytte av, sier Tomasgard. 

– Det er vanskelig for en bedrift å vite hva man trenger, men det vi trenger får vi i vårt medlemskap i Etisk handel Norge, i tillegg til at vi er med i Amfori.  

Yngre generasjoner er mindre villige til å jobbe på fabrikk. Interesse for å tiltrekke seg arbeidskraft gjennom bedre arbeidsforhold og lønninger er en tydelig endring i det kinesiske arbeidsmarkedet.

Økt kompetanse, forbedret rutiner.  

Nye ressurser og verktøy har gitt resultater i form av forbedrede rutiner internt, økt kompetansen på feltet, og en mer systematisk tilnærming til arbeidet generelt, spesielt når det kommer til å følge opp de sosiale forholdene i fabrikkene. 

– Åpenhetsloven krever at en virksomhet skal være åpen om utfordringene en møter. Mange virksomheter synder mot dette punktet. Hva med Skogstads åpenhet om utfordringer?  

– I Skogstad har vi tatt et bevisst valg når det kommer til å være ærlig og transparente i vår rapportering, også når det kommer til utfordringer vi står ovenfor fra tid til annen. Dette er viktig for oss, og vi forventer det samme fra våre leverandører og forretningsforbindelser, sier Jenny M. Tomasgard.