Lokalvalget 2023

SIOPS ønsker alle et godt valg, og lykke til videre til partienes kommunestyrekandidater i sluttfasen av valgkampen. SIOPS forventer at de nye kommunestyrene etter valget prioriterer veteransaken.

Mandag 11.september er det kommune- og fylkestingsvalg i Norge, og mange har forhåndsstemt frem til nå. I samtlige kommuner stiller veteraner og medlemmer av SIOPS på partilistene.

Veteransaken har fått lite lokalpolitisk fokus i årets valgkamp. Flere av de store bystyrepartiene i byer som Oslo, Bergen og Trondheim mangler formuleringer om veteraner i sine respektive valgprogram. Velgerne burde blitt informert om partienes ståsted om veteranrelaterte tema før valget, særlig om partienes holdning til kommunenes veteranplaner. I flere kommuner kan planene revideres i løpet av kommende styringsperiode, andre mangler en i sin kommune.

Lokalt veteranarbeid

Flere av landets kommuner har vedtatt egne veteranplaner, et arbeid vi gir honnør til. Kommunene har en viktig rolle som offentlig førstelinje i det sivile behandlingsapparatet, og mange av kommunene har blitt sentrale arenaer for anerkjennelse og respekt for veteranene, særlig på frigjørings- og veterandagen 8. mai.

Samtidig stiller SIOPS seg kritiske til at veteranplanene ikke følger med øremerkede midler fra staten. Arbeidet med de kommunale veteranplanene begrenses også av ulikhet i økonomisk handlingsrom, og sammensetting av kompetansemiljøene mellom de ulike kommunene.

I det lokale veteranarbeidet er det særlig viktig at kommunene prioriterer å gi stillingshjemler til veterankontaktene, bindeleddet mellom kommunale myndigheter og veteranene.

Likevel har statlige myndigheter ved Regjering og Storting hovedansvaret for ivaretakelsen av norske veteraner fra internasjonale operasjoner. Om kommunene skal ha et delegert ansvar for veteranene må det følges med midler til dette formålet.

Viktigheten av aktive veteranplaner

Veteranplanene må aktivt anvendes av kommuneadministrasjonen, og de folkevalgte må sørge for et lokalpolitisk fokus på saksområdet. Planene bør være konkrete, målbare og realistiske, og de kan og bør revideres etter behov.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer