Vågehvalprosjekt i Lofoten midlertidig stanset

Dronebilde av forskningsanlegget tatt 6. juni. Foto: Eric Franks, NMMF

En vågehval druknet da et forskningsanlegg i Lofoten ble skadet av uvær natt til 3. juni.

De siste tre somrene har et norsk-amerikansk forskningsprosjekt besøkt Lofoten for å måle hva vågehvalen hører.

Under forberedelsene til årets forsøk ble testanlegget skadet av sterk vind i kombinasjon med kraftige tidevannsstrømmer.

Da forskerne skulle inspisere skadene, oppdaget de at en vågehval hadde satt seg fast under ett av sperrenettene og druknet.

– Dette uhellet har gått veldig inn på hele forskerteamet, sier dr. Petter H. Kvadsheim, sjefsforsker ved FFI.

– Vi har lagt ned betydelig innsats for å for å ta vare på sikkerhet og dyrevelferd i alle aspekter av disse testene. At vi nå har mistet en vågehval før årets forsøk kom i gang, fordi testanlegget ble skadet av uvær, er det verste som kunne skje.

Prosjektet er nå stanset til hendelsesforløpet er kartlagt og alle rutiner er gjennomgått. Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, som gir tillatelser til denne forskningen, er orientert.

Vil beskytte hval mot skadelig støy

Det vitenskapelige arbeidet ledes av National Marine Mammal Foundation (NMMF) og FFI, på oppdrag for amerikanske myndigheter.

Målet med forsøkene er å skaffe et audiogram (hørselsfølsomhetskurve) for vågehvaler. Kunnskapen skal brukes for å sette grenser for menneskeskapt støy i havene.

For å måle hørselen skal forskerne fange hval levende i et testbasseng. Etter testene slippes hvalen fri. Det er satt ut nøter i fjorden for å lede hval inn i testbassenget.

Vanligvis går disse nettene helt fra overflaten ned til bunnen. Det skal ikke være mulig for en hval å sette seg fast eller svømme under dem. Under uværet hadde ett av nettene, sammen med et 1 000 kg tungt anker, blitt dratt ut av posisjon og ut på dypere vann. Det førte til at deler av nettet ikke nådde helt ned til bunnen.

– Vår teori er at hvalen har satt seg fast i blylinjen på undersiden av nettet den natten det ble slitt løs av uværet, forteller Kvadsheim.

Ankeret skal nå forsterkes, for å sikre at ikke liknende uhell skjer igjen.

– Det vitenskapelige teamet tar dette uhellet svært tungt, sier dr. Dorian Hauser fra NMMF.

– Målet vårt er å beskytte vågehval og andre bardehvaler og skjerme dem mot skadelig menneskeskapt støy. Det vil vi fortsette å jobbe for. Dyrenes helse er vår høyeste prioritet i denne forskningen, sier Hauser.

En ung vågehval ligger i et nett i en fiskefarm mens forskere forsøker å feste sensorer på den.
Under forsøkene i 2022 fanget forskerne en hval og satt på sensorer for å måle dyrets hjerteslag. Like etter avbrøt de forsøket fordi dyret viste tegn på stress. Foto: Rune Roland

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer