Velkommen til lansering av Rikets tilstand 2023!

NOAS inviterer til lansering av vår årlige rapport «Rikets tilstand på asylfeltet» på Kulturhuset, torsdag den 8. juni.

Dato: 8. juni 2023
Tid: 08.30-09.30
Sted: Kulturhuset (Laboratoriet), Youngs gate 6

NOAS inviterer til lansering av vår årlige rapport «Rikets tilstand på asylfeltet» og etterfølgende debatt med SV og Høyre:

  • Raushet for ukrainere – strenghet for andre?
  • Rettsikkerheten for flyktninger – god nok?

I 2022 kom det rekordmange flyktninger og asylsøkere til Norge. De aller fleste som fikk saken sin behandlet fikk beskyttelse – også dem fra andre land enn Ukraina.

Samtidig ser vi at mange barn og voksne som har flyktet til Norge ikke er sikret en rettssikker behandling.

De fleste asylsøkere får ikke selv være tilstedet i behandlingen av sin egen sak i Utlendingsnemnda (UNE), klageinstansen i utlendingssaker. I 2022 tapte UNE dessuten 45 prosent av sakene som ble tatt til domstolene.

Bør Stortinget nå pålegge UNE å endre praksis?

Program

  • Kort presentasjon av rapporten ved NOAS.
  • Paneldebatt ledet av NOAS Generalsekretær med Mari Holm Lønseth (Høyre) og Grete Wold (SV).
Meld deg på her