Ny visjon – En samlende «ledestjerne» for Creo

Landsmøtet 2022 fattet vedtak om det skal utarbeides en ny visjon for Creo. Nå er arbeidet i gang.

Creo har de siste årene hatt en rivende vekst og utvikling, og vårt fellesskap omfatter nå enda flere medlemmer og yrkesgrupper enn tidligere. Organisasjonen har arbeidet hardt for å bygge en solid grunnmur, et grunnlag som gjør at vi fremover kan ivareta medlemmene enda bedre, sikre videre vekst og ytterligere gjennomslagskraft.

Som en konsekvens av Creos utvikling, fattet landsmøtet 2022 vedtak om flere viktige organisatoriske prosesser som skal gjennomføres i landsmøteperioden. Blant annet ble det vedtatt at det skal utarbeides en ny visjon for Creo. Visjonen skal understøttes av et sett verdier.

– Creos solide fundament gjør det nå mulig for oss å løfte blikket ytterligere og fokusere på et enda sterkere fellesskap, der vi drar enda tydeligere i samme retning – til beste for alle våre medlemmer, sier nestleder og ansvarlig for prosessen, Christine Thomassen.

En samlende visjons-prosess

Creos visjon skal være en samlende «ledestjerne» for hele organisasjonen. Visjonen skal representere et felles fremtidsønske som vi alltid strekker oss mot, og den skal stake ut en retning som motiverer til gode, langsiktige valg.

– Det er vårt ønske og mål at alle Creos medlemmer, skal kunne ta del i dette arbeidet. Vi har derfor lagt vekt på en realistisk fremdriftsplan som gir luft og rom for god involvering og forankring, sier Thomassen.

– Dette håper og tror vi blir fine prosesser, som kan styrke medlemsdemokratiet, opplevd tilhørighet og stolthet hos oss alle! Og også inspirere til at enda flere ønsker å bli del av Creo-familien.

En godt forankret, felles visjon er viktig i videreutviklingen av Creo, og prosessene vil på mange måter være like viktige som resultatet.

Profesjonell tilrettelegging

Creo har tidligere hatt et produktivt samarbeid med Dinamo i tre vellykkede prosesser; ny visuell profil, nytt navn og nytt navn for vår medlemspublikasjon, Kontekst.

– Det har med dette allerede blitt gjort et betydelig arbeid rundt Creos identitet, som vi nå kan bygge videre på i visjons- og verdiarbeidet. For å sikre et profesjonelt perspektiv på prosessen vil Creo derfor bruke Dinamo som rådgivere og bidragsytere. Det er samtidig avgjørende at Creo har eierskap til prosessen, sier Thomassen.

Tidslinje

– Vi er nå godt i gang med grunnarbeidet, og vil invitere til bred deltakelse fra hele organisasjonen etter sommeren.

Formelt er det Creos representantskap som skal vedta den nye visjonen, og målet er at visjons- og verdiarbeidet skal være ferdigstilt i løpet av første halvdel av 2024.

– En godt forankret, felles visjon er viktig i videreutviklingen av Creo, og prosessene vil på mange måter være like viktige som resultatet, sier Thomassen.

Vi ser frem til å ta fatt på dette spennende arbeidet sammen, og håper virkelig våre fantastiske medlemmer vil være med på å forme fremtidens Creo!