Sett kulturpolitikk på agendaen i forbindelse med kommunevalget

I september er det kommunevalg i Norge. Nå er det altså ekstra viktig å sette kultur på agendaen.

Kulturpolitikk spiller en viktig rolle i utviklingen av et lokalsamfunn og kan påvirke livskvaliteten til innbyggerne på mange måter.

Kultur gir en kommune sterk identitet. Kultur tiltrekker seg besøkende og styrker lokalt næringsliv. Kultur er også en viktig kilde til sosial inkludering og samfunnsengasjement. Gode kulturtilbud skaper fellesskap og tilhørighet, og bygge broer mellom ulike kulturer og sosiale grupper.

Det offentliges ansvar

Det er kommunens ansvar å skape gode vilkår og rammer for den lokale kultursektoren. Norsk kulturforum har laget Sjekklista for kulturen, et verktøy som peker på hva som er det offentliges ansvar for det lokale kulturlivet.

  • Har din kommune en aktiv og planlagt kulturpolitikk?
  • Er kulturen variert og mangfoldig?
  • Finnes det kulturtilbud for alle i befolkningen?
  • Har alle barn og unge et godt, variert og tilgjengelig kunst- og kulturtilbud?
  • Finnes gode rammer for både profesjonelt og frivillig kulturliv?
  • Finnes det egnede kulturlokaler?
  • Er det kulturfaglig kompetanse og kapasitet i forvaltningen?

Les mer om sjekklisten her

Kontakt dine lokalpolitikere

Hva er viktig for å løfte kulturen i ditt lokalsamfunn? Trenger kulturskolen nye lokaler, eller økte rammer? Har små og store kulturaktører egnede lokaler i egen kommune? Er kulturtilbudene mangfoldige nok, og er de tilgjengelig for alle?

For å sette fokus på den saken som angår din kommune bør du ta personlig kontakt med en av dine lokalpolitikere som kan være pådriver for saken.

Det kan være lurt å tenke gjennom hvem det er best å kontakte for din sak. Les deg opp på partienes hjertesaker, og finn ut hvilke politikere som har vist engasjement for ditt felt. På kommunens nettsider kan du enkelt finne lokalpolitikernes kontaktinformasjon.

Politikere jobber med mange saker samtidig. Det er derfor viktig å være tydelig, komme med konkrete forslag og gode begrunnelser. Vis også at det du brenner for angår flere enn deg selv.

Ikke gi opp!

Ikke alle saker blir ikke like høyt prioritert. Du må arbeide for oppmerksomhet om saken din i valgkampen, slik at politikerne forplikter seg, og du må følge opp etter valget. Du må sørge for at din sak blir en prioritert sak som politikerne forstår de blir målt på.

Selv om du har arbeidet hardt, iherdig og intens med en sak kan du likevel få flertallet mot deg. Men husk at politisk flertall endrer seg, selv i fylkesting og kommunestyre kan det skje ting i perioden, og det er bare noen få år til neste valg.

Å jobbe for en helhetlig og inkluderende kulturpolitikk, er å skape en tryggere og mer attraktiv kommune. 

Vit at du har lagt et godt grunnlag for videre politisk arbeid, et arbeid du kan ha som basis både for de sakene du har lobbet for og for andre saker du ønsker å løfte inn senere.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer