Returboksordningen Pantus erstatter engangsbeholdere i Regjeringskvartalet

I samarbeid med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) lanserer Compass Group, som første selskap i Norge, returboksordning med pant i stedet for engangsbeholdere.

I personalrestauranten til DSS har det tidligere vært i bruk omkring 90 000 engangsbeholdere i året, bare i Akersgata 59 alene. Nå skal engangsbeholdere kuttes helt ut. Det skal heller satses på en panteordning for returbokser.

Prosjektet har fått navnet Pantus, og ble lansert 15. mars 2023. Pantus er et samarbeidsprosjekt mellom DSSGRIN og Compass Group, hvor DSS var initiativtaker. Norske GRIN står bak selve teknologien, og prosjektet har også fått støtte fra Handelens Miljøfond.

Innovativt og spennende

Compass Group er det første selskapet i Norge som leverer en slik type ordning. Et tett og godt samarbeid med både kunde og teknologileverandør har vært viktig.

Robert Hovsdal fra Compass Group demonstrerer hvordan man panter returboksen.

– I samarbeid med GRIN har vi laget en integrasjon mot appen vi allerede har i bruk i personalrestauranten. Når panteordningen om litt tid har fått satt seg kan vi begynne å måle de reelle effektene. Allerede den første dagen hadde vi stor aktivitet og mange returer, forteller Robert Hovsdal Digitalization & Innovation Manager i Compass Group Norge.

– Og viktigst av alt – vi hadde selvfølgelig null avfall fra engangsemballasje, forteller han.

Stor avfallsreduksjon

Målet er å redusere avfall fra hele departementsfellesskapet. DSS har et miljømål om å redusere den totale avfallsmengden med 20 prosent innen 2025, sammenliknet med 2018. En returboksordning vil etter all sannsynlighet ha en stor og positiv effekt på dette målet.

– Returboksene vil bli vasket og gjenbrukt. Levetiden er mellom 800 til 1000 gangers bruk, så lenge de brukes slik de er tiltenkt. Å bruke metallbestikk vil drastisk forkorte boksens levetid. Derfor gir vi ut bambusbestikk med boksene. Materialet som returboksene er laget av kan også gjenvinnes i sin helhet, tilføyer Hovsdal.

Avfall er også kostbart. Ved å kvitte seg med avfall fra 90.000 engangsbeholdere i året sparer man ikke bare miljøet, men også store kostnader relatert til søppelhåndtering.

Panteordning med lav terskel

Når departementsansatte skal ta med seg mat fra personalrestauranten får de utdelt en returboks som de betaler 75 kroner for. Etter bruk panter de returboksen i panteautomaten «Pantus», og får beløpet tilbake i deres mobilapp. Etter pant av returboksen kan de ansatte hente ut en ny returboks neste gang, uten ekstra kostnader. Ordningen krever kun et depositum som blir tilbakebetalt når kunden trer ut av den.

Miljøleder i DSS, Liana Lan Nguyen.

– Det vil fortsatt være mulig å spise mat fra porselen i selve restauranten. Det er hvis du skal ta med mat utenfor restaurantområdet at du er nødt til å bruke returboks. Det er for dette formålet vi har brukt engangsbeholdere tidligere, forteller miljøleder Liana Lan Nguyen i DSS.

Returboksordningen med pantesystem for takeaway-mat er foreløpig et testprosjekt, men med ambisjoner om at den skal bli permanent.

– Vi har lagt ned mye ressurser i prosjektet og i kommunikasjonen ut til de ansatte. Blant annet har superhelten «Pantus» fått egen tegneserie med flere striper for at figuren skal få både karakter og personlighet. Håpet er derfor at «Pantus» blir en suksess, at vi kan fortsette å spare miljøet for avfall og for å vise at vi i det offentlige tar ansvar med sirkulære løsninger, avslutter miljøleder Nguyen.

Håkon Sperstad er kontraktsjef for Compass Group i regjeringskvartalet og ansvarlig for ordningen i personalrestauranten.