Det frivillige kulturvernet blir større

Medlemstallene i de landsdekkende kulturvernorganisasjonene blir stadig høyere. I Kulturvernforbundets medlemsorganisasjoner finnes det ifølge innsamlede tall fra 2022 nå 270 000 medlemmer/frivillige.

«Dette er fantastiske tall og en gledelig utvikling som viser at det å engasjere seg aktivt i kulturvernet blir stadig mer populært» sier generalsekretær i Kulturvernforbundet, Toril Skjetne.

Til tross for at vi har vært gjennom en pandemi og befinner oss i usikre tider, så har aldri det samlede medlemstallet for Kulturvernforbundets medlemsorganisasjoner vært høyere enn i dag. En kartlegging av kulturvernorganisasjonenes drift i 2022 viser at det nå finnes 270 000 medlemmer/frivillige i forbundets 31 landsdekkende medlemsorganisasjoner. Det har eksistert en frykt for at frivilligheten og deltagelsen ville gå kraftig ned som en følge av pandemien, men dette har foreløpig ikke vist seg å stemme.

«Paradoksalt nok så var det enkelte av våre medlemsorganisasjoner som fikk økt medlemstall under pandemien. Slekt og data var en av disse, og det er kanskje ikke så rart når man tenker seg om. Under pandemien var det mange som gikk hjemme og fikk god tid til å begynne med noe nytt. Og slektsforskning er både noe som fenger og som man samtidig kan engasjere seg i hjemmefra. I tillegg har både Slekt og data, og flere av våre andre medlemsorganisasjoner vært svært dyktige til å avholde webinarer og digitale kurs under pandemien» sier Toril Skjetne fornøyd.

2022 var også Frivillighetens år, hvor kulturvernorganisasjonene var godt representert og involvert i en rekke prosjekter. Et av hovedmålene i Frivillighetens år var å øke den frivillige deltagelsen, og dette har nok også bidratt til en større deltagelse og et større engasjement i det frivillige kulturvernet.

Antallet lokale lag i Kulturvernforbundets medlemsorganisasjoner har også økt kraftig. Dette skyldes også at vi har fått flere medlemsorganisasjoner inn under vår paraply de siste årene. Norges bygdekvinnelag har eksempelvis 430 lokale lag over hele landet, og det har bidratt til at det i dag er totalt er over 2600 lokale lag fordelt på 31 medlemsorganisasjoner i Kulturvernforbundet.

«Selv om dette er en positiv utvikling så finnes det likevel stadig en bekymring for den videre rekrutteringen til kulturvernorganisasjonene. Kulturvernforbundet og våre medlemsorganisasjoner må jobbe på videre for å gjøre det attraktivt og spennende å delta i det frivillige kulturvernet. Snittalderen i våre organisasjoner er relativt «voksen», men vi vet at det er mange unge som ønsker å bruke mer tid på å delta og engasjere seg» avslutter en fornøyd generalsekretær i Kulturvernforbundet.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer