Visste du at hele 8 prosent av verdens arbeidskraft består av hjemmearbeidere?

ILO (FNs internasjonale arbeidsorganisasjon) anslår at det i 2021 var 260 millioner hjemmearbeidere i verden, noe som tilsvarer 8 prosent av arbeidskraften på verdensbasis.

Det kom fram på webinaret Åpenhetsloven og hjemmearbeidere – den skjulte risikoen og hva selskapene må gjøre, som Etisk handel Norge nylig arrangerte sammen med Home Workers Worldwide og Etisk handel Danmark.

Hjemmearbeidere er godt skjult i leverandørkjedene

Hva kan virksomheter gjøre for å kartlegge risiko og få åpenhet om hjemmearbeidere som ofte er skjult i deres leverandørkjeder? Svært få virksomheter er kjent med risikoen for at deres virksomhet har negativ påvirkning på hjemmearbeidere som leverer til fabrikkene.

– Hjemmearbeidere eller på engelsk Homeworkers, har svært dårlige arbeidsforhold, elendig betalt og er ofte ikke omfattet av nasjonal lovgivning og de blir heller ikke omfattet av sosiale revisjoner eller andre leverandøroppfølgingsverktøy, sier daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl.

– Den nye åpenhetsloven pålegger virksomhetene å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Risikoanalysen står sentralt og her er det viktig med gode risikokartlegginger og rett prioritering av risiko. De færreste inkluderer hjemmearbeidere i sine risikovurderinger, siden de rett og slett ikke er kjent med problematikken. Og for å være tydelig, problemet er ikke hjemmearbeiderne, de må også ha et levebrød, men de må inkluderes i risikokartleggingen og så må det settes inn tiltak, slik at de i det minste får like godt betalt og øvrige arbeidsforhold som fabrikkarbeiderne.

De færreste inkluderer hjemmearbeidere i sine risikovurderinger, siden de rett og slett ikke er kjent med problematikken.

Kvinner lever på inntekt langt under minstelønn

Peter Williams fra Home Workers Worldwide var tydelig på at hjemmearbeidere jobber i langt flere sektorer enn vi er klar over, og til tross for at hjemmearbeidere er mest utbredt i Asia – finnes de også blant annet i Europa og Latin-Amerika.

– ­Kvinner utgjør en stor andel av hjemmearbeidere og er ansatt uformelt av underleverandører til fabrikker. Dette er arbeidere som ikke blir anerkjent av internasjonale arbeidsorganisasjoner og som lever på inntekt langt under minstelønn. Slike forhold bidrar til å øke risikoen for barnearbeid. Mangel på rett til å klage og alternative inntektskilder gjør at hjemmearbeid for mange blir den viktigste inntektsstrømmen for deres familier, sier Peter Williams.

En policy for hjemmearbeidere er det første steget

Det er ofte lite åpenhet om hjemmearbeidere, de blir skjult i leverandørkjeder på verdensbasis og er på mange måter uten en stemme og ute av syne.

Peter Williams fra Home Workers Worldwide

Williams knytter disse utfordringene til tre årsaker;

  1. Leverandørenes vilje til åpenhet
  2. Kvinnelige hjemmearbeidere med svak posisjon i spredte leverandørkjeder
  3. Virksomheters forbud mot hjemmearbeidere fører ofte til at leverandører i større grad vil hemmeligholde og skjule sine hjemmearbeidere.

– Den beste måten å bryte sirkelen, er at selskaper innfører en policy for hjemmearbeidere, sier Williams og forteller videre om viktigheten av at selskaper iverksetter en policy for hjemmearbeidere hos sine leverandører.

– En policy for hjemmearbeidere hos leverandører bør inkludere en aksept av hjemmearbeidere med sikte på å forbedre deres forhold, den må garantere for at avsløringer ikke vil påvirke ordrebestillinger og en forpliktelse til samarbeid med leverandørene om å forbedre arbeidsforholdene, sier Peter Williams.

– En inkluderende policy for hjemmearbeidere er det første og viktigste stedet et selskap kan ta for å få åpenhet rundt hjemmearbeidere i sine leverandørkjeder», understreker Peter Williams.

Mer søkelys på hjemmearbeiderne

– Jeg håper at virksomhetene ser nytten av hjemmearbeidene og at virksomhetene ikke forbyr hjemmearbeidere, det vil bare gjøre forholdene verre for dem. I tråd med åpenhetsloven må virksomhetene være åpne om utfordringer og ikke bidra til å skjule dem. I vår medlemsoppfølging kommer vi til å sette hjemmearbeiderne mer på agendaen, både i form av verktøy og maler og gode eksempler, og i veiledning i aktsomhetsvurderingsarbeidet. Vi kommer også til å ha flere webinarer om hjemmearbeiderne, sier daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl.

Et redigert opptak av webinaret er nå tilgjengelig på medlems-portalen for medlemmer i Etisk handel Norge.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer