Til Stortinget: Iranske kvinner óg menn trenger beskyttelse!

NOAS mener at både iranske kvinner og menn, i og utenfor asylmottak, bør få saken behandlet på nytt. De som ber om en ny vurdering, bør gis utsatt iverksettelse slik at de kan oppholde seg lovlig i Norge inntil en ny vurdering av deres beskyttelsesbehov er gjort.

NOAS har i dag levert innspill til forslag på Stortinget om at kvinner fra Iran med avslag på asylsøknaden skal få saken behandlet på nytt.

NOAS støtter forslaget om at kvinner fra Iran i norske asylmottak får behandlet asylsøknaden sin på nytt. Vi mener samtidig at tilsvarende må gjelde kvinner som bor utenfor asylmottak, og menn som har skiftet tro og/eller har vært aktiv i opposisjon til det iranske regimet.

Respekterer ikke grunnleggende rettigheter

NOAS har i en årrekke vært bekymret for rettssikkerheten til iranske asylsøkere i Norge med endelig avslag på søknaden om beskyttelse. De siste måneders utvikling i Iran viser med all tydelighet risikoen iranske asylsøkere vil utsettes for ved retur.

Særskilt gjelder det kvinner som har flyktet fra sin egen familie på grunn av kjønnsrelatert forfølgelse, og hvor iranske myndigheter ikke kan eller vil beskytte dem. Det gjelder også både menn og kvinner som er politisk opposisjonelle, aktivister for minoriteters rettigheter, og personer som har konvertert fra islam til kristendommen eller Bahai-troen.

Iranske myndigheter respekterer ikke grunnleggende menneskerettigheter. Myndighetene slår ned på demonstrasjoner med bruk av omfattende vold, og utsetter barn og voksne for grove menneskerettighetsbrudd.

Flere hundre drept

Bakgrunnen for demonstrasjonene i Iran er at Zhina Mahsa Amini døde 16. september, etter å ha blitt arrestert av iranske myndigheter for brudd på reglene for hvordan hijaben skal sitte på hodet.

I etterkant er det rapport om at mint 488 demonstranter er drept av iranske sikkerhetsstyrker, hvorav 64 barn. Ifølge den anerkjente organisasjonen Iran Human Rights, risikerer 107 personer dødsstraff. Landinfo melder om at per 12. desember i fjor, var to av dødsdommene fullbyrdet.

Det rapporteres at over 18.000 demonstranter er arrestert. CNN har intervjuet øyevitner som forteller om grove seksuelle overgrep, inkludert voldtekt av mindreårige jenter og gutter. I noen tilfeller ble overgrepene filmet og brukt til å presse demonstrantene til taushet.

FNs menneskerettråd har uttrykt dyp bekymring for påståtte vilkårlige arrestasjoner og fengslinger, seksuell og kjønnsbasert vold, overdreven bruk av makt, tortur og annen umenneskelig behandling og forsvinninger.

Reell risiko for forfølgelse

I Norge lever det iranske asylsøkere som har fått avslag på søknaden om beskyttelse, til tross for at de over mange år har vært aktive motstandere av det iranske styret. De lever på eksistensminimum uten grunnleggende rettigheter i Norge. I henhold til statistikk fra UDI, er det 40 iranske asylsøkere med utreiseplikt på asylmottak som har levd slik i over 10 år.

De siste måneders hendelser i Iran viser dessverre at deres frykt for forfølgelse ved retur er berettiget og reell. For å ivareta grunnleggende menneskerettigheter, mener NOAS derfor at iranske asylsøkere i Norge med avslag på asylsøknaden bør få en ny vurdering av søknaden om beskyttelse.

Tyskland og Frankrike vil ikke tvangsreturnere iranske asylsøkere med endelig avslag. Tysklands innenriksminister Nancy Faeser uttalte allerede i oktober i fjor at tvangsretur er «irresponsible in the current disastrous human rights situation in Iran.» Den franske innenriksministeren Gérald Darminen forsikret 25. januar i år at Frankrike ikke vil deportere noen til Iran.

NOAS ser ikke gode grunner til at iranske kvinner og menn som bor utenfor asylmottak ikke skal få saken behandlet på nytt. Hvorvidt man bor i eller utenfor asylmottak i Norge, har ikke betydning for beskyttelsesbehovet og faren ved retur. Vi anbefaler derfor at iranske kvinner og menn både i og utenfor asylmottak som ber om det, får en ny vurdering av saken. For de som ber om en ny vurdering bør det gis utsatt iverksettelse, slik at de kan oppholde seg lovlig i Norge inntil det er foretatt en ny vurdering av deres beskyttelsesbehov.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer