La bedriftens gave gå til Lions bistandsarbeid

Mange bedrifter gir et bidrag til en frivillig organisasjon til jul. Reglene for 2022 er skattefradrag på et beløp inntil NOK 25.000.-, dersom gaven gis til en organisasjon som er godkjent av skatteetaten. Lions Norge er godkjent for dette, og en støtte til vårt arbeid gir derfor skattefradrag. I tillegg vil vi, kanskje som den eneste organisasjonen i Norge, gi en liten rapport i etterkant om hvordan pengene er brukt. Dette kan bedriften dele med sine ansatte.

Om dere ønsker det, vil dere også kunne være med å styre hvilke prosjekter pengene skal gå til.  Vi er tett på i våre prosjekter, og kan derfor tilby det samme til våre samarbeidspartnere.

Om Lions

Lions er en internasjonal serviceorganisasjon, med over 1,4 millioner medlemmer verden over, organisert i mer enn 45.000 klubber. Vi er frivillige som deler av vår tid for å hjelpe andre. Vi hjelper lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og i 2021-2022 utførte vi samlet aktiviteter som påvirket hverdagen til mer enn 495 millioner mennesker. Vi gjør en forskjell. 

Lions Aid Norway

Lions i Norge har et stort fokus på å hjelpe lokalt. I tillegg har vi gjennom mange år samlet oss om store internasjonale hjelpeprosjekter gjennom Lions Aid Norway.

  • Gjennom vårt øyehelseprogram har vi bygget 9 øyehelseklinikker i Uganda, Zambia og Malawi
  • Over 2 millioner mennesker har fått hjelp på disse klinikkene
  • Gjennom vårt brønnboringsprosjekt har vi gitt rent vann til mer enn 200.000 mennesker i de samme tre landene
  • Vi har hjulpet tusenvis av skoleelever til en bedre skolehverdag gjennom tilskudd til rundt 30 skoler
  • I Libanon har vi bygget opp og gitt støtte til drift av et senter for syriske flyktningbarn
  • I tillegg er vi med når katastrofene inntreffer, og bruker nettverket vårt til å nå frem til de som trenger vår hjelp.

Landsbyutvikling

Vårt siste prosjekt er landsbyutvikling, eller hjelp til selvhjelp! Ved å etablere demonstasjonsgårder på landsbygden i Uganda skal vi med enkle midler hjelpe små-skala bønder til et jordbruk som gir litt større avkastning. Jordbruket er preget av mangel på kunnskap om mer effektive dyrkingsmetoder, kunnskap om gjødsling, og tilgang til kvalitetsfrø. Det er mangel på bearbeidings- og oppbevaringsmuligheter av det som produseres for salg, og bøndene blir ofte lurt til å selge til lave priser. Vår prosjekt inkluderer å hjelpe bøndene til å organisere seg, og gjennom det oppnå bedre priser. Gjennom bedre priser får familiene råd til et mer variert kosthold, skolegang for barna og nødvendige medisiner. Dette er helt i tråd med norske myndigheters satsning på bistandsarbeid:

https://www.bistandsaktuelt.no/cop27-fn-klima-og-miljo/norge-inngar-gigantavtale-med-fn-fond-vil-stotte-10-millioner-smabonder/322582

Kontakt oss

Kontakt oss i dag om dette kan være noe for din bedrift.

Kontaktinfo:

Annette Pemmer, utlandssjef, tlf. 994 18 500 eller e-post annette.pemmer@lions.no

Lars Tveter, ansvarlig for internasjonale relasjoner, tlf. 905 45525, e-post: lars@ennte.no

 Av Vibeke Katrine Aasland