Slutter som Generalsekretær i SIOPS

Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått muligheten til å være generalsekretær i nesten fire år i SIOPS, og det har vært en begivenhetsrik og spennende periode. Wemberg forlater SIOPS fordi han har fått en ny jobbmulighet i Advansia AS, og skal fortsette som rådgiver innenfor sikkerhet.

Wemberg orienterte styreleder og styret den 7. juli om at han vil slutte som generalsekretær i SIOPS til høsten. Tentativt er sluttdato satt til 1. november, men Wemberg utelukker ikke at det kan skje noe tidligere.

Jeg er veldig stolt og takknemlig for at jeg har fått muligheten til å være generalsekretær for SIOPS uttaler Wemberg, og arbeidsoppgavene har vært mange, viktige og utfordrende for å styrke rettighetene til skadde veteraner i perioden. Dette har vi arbeidet tett sammen med i administrasjonen, med styret og alle ressurspersonene i SIOPS.

Jeg har trivdes veldig godt i SIOPS, men alt har sin tid sier Wemberg. Noen muligheter kommer og går i livet, og det er viktig at man vurderer om man skal gripe muligheten som byr seg eller ikke. Jeg liker nye utfordringer, og ser det som et naturlig jobbskifte nå da jeg har fått en ny og spennende mulighet i Advansia AS som rådgiver innenfor sikkerhet og beredskap. Dette har alltid engasjert meg i Forsvaret, og er et høyaktuelt tema ikke minst i dagens situasjon.

For meg er det viktig å være åpen om jobbskiftet med en gang, for å unngå spekulasjoner og rykter. Styreleder og styret vil nå ha ansvaret for prosessen med å lyse ut og ansette en ny generalsekretær i SIOPS.

Utlysning og ny ansettelsesprosess er viktig uttaler styreleder Arve Marcelius Aasbak. Vi kommer også nærmere tilbake til selve skiftet av generalsekretær i SIOPS når tiden er inne, sier han. Målet er å få til en god overlapp og ramme rundt skifte av generalsekretær i forbundet vårt. Når det er sagt så går tiden frem til november raskt. Styret iverksetter derfor arbeidet med å finne erstatter omgående.