Økte honorarsatser i Den kulturelle skolesekken

Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner.

KS og Creo har etter forhandlinger blitt enige om endrede honorarsatser i «Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken». Avtalen er ellers ikke endret.

ASA 4401 er ikke en tariffavtale. Avtalen må derfor vedtas av hver enkelt fylkeskommune og direktekommune som er tilknyttet DKS. Dersom avtalen vedtas, gjelder den fra 1.8.2022. Vi i Creo forutsetter at dette gjøres som tidligere år, da samtlige fylkeskommuner og direktekommuner vedtok avtalen.

Rammeavtalen:

  • Rammeavtalen er inngått med ett års varighet, for perioden 1.8.2022 – 31.7.2023.
  • Fra 1.8.2022 er honorarene økt med 3,7 prosent, som er i henhold til den anslåtte frontfagsrammen.

Nye satser fra 1.8.2022

  • Honorar for formidlingsdager: Minst kr 5 342.
  • Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon avtalt med oppdragsgiver: Kr 743.

Avtale om lønnsforhold

Creos primære ønske er å også få på plass en avtale om lønnsforhold. Det viste seg også i år å være vanskelig, da styret i KS  ikke ønsket dette. Men – til høsten kommer et lovforslag på høring fra sittende regjering. Dette forslaget vil ta opp i seg formuleringen fra regjeringsplattformen (Hurdalserklæringen) om å vil stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret og sikre at den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver, blant annet ved å endre arbeidsmiljøloven.

Dette vil – mener vi – føre til at blant andre de som drar på turné med den kulturelle skolesekken, de som blir engasjert ved teatrene, i NRK og andre medier nå må engasjeres som arbeidstakere, og ikke som oppdragstakere. Også i andre bransjer vil dette føre til en endring, med positive konsekvenser for mange av Creos medlemmer.

Se avtale: ASA 4401 Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer