Innkalling til Landsmøte 2022

Innkalling til landsmøte i Veteranforbundet SIOPS lørdag 23. april. Styret i SIOPS har besluttet at landsmøtet 2022 skal avholdes som et hybrid landsmøte med både digital tilstedeværelse og fysisk fremmøte i Kongens Gate 9 i Oslo lørdag 23. april kl. 11 til 16.

Påmelding til landsmøtet gjøres ved å sende e-post til [email protected] merket «Landsmøtet 2022». Påmeldingsfrist er 11. april. Vi minner om at deltagelse på landsmøtet fordrer at medlemskontingent for 2021 er betalt. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål.

Praktisk informasjon for digital del av landsmøte

Landsmøtet gjennomføres som en videokonferanse. Landsmøtet kommer til å foregå digitalt på plattformen Zoom.

Alle sakspapir, endringsforslag og avstemminger blir gjort digitalt i plattformen GoPlenum og møtet streames og foregår på Zoom. Det blir videooverføring fra det fysiske møtet og deltakere digitalt vil vises på skjerm.

I tillegg til at møtet foregår på Zoom, vil alle få tilgang til programmet GoPlenum. Her skal alle sakspapirene ligge og det er på denne plattformen alle sender inn endringsforslag, avgir stemme ved valg, voterer på sakene og melder seg til talerlisten. Dette krever at man har tilgang til smart-telefon, eller kan ha to internettfaner åpne samtidig (én for Zoom, og én for GoPlenum). Det blir gitt opplæring i bruk av dette i forkant av møtet.

Gjennomføring av landsmøte

Vi vet at enkelte kanskje ikke har tilgang til digitalt utstyr, eller som ikke føler seg like godt kjent med de ulike programmene. Vi oppfordrer alle til å ta kontakt dersom det er noe usikkerhet knyttet til dette. Ta kontakt så tidlig som mulig og i god tid i forkant av landsmøtet, slik at vi kan hjelpe. På selve dagen vil det være svært begrenset hva administrasjonen kan bistå med grunnet gjennomføring av selve møtet.

Det kan også være en mulighet å ta kontakt med andre medlemmer, gjerne i sin egen region, for å be om veiledning/hjelp. Det finnes også muligheter for offentlig støtte til innkjøp av elektronisk verktøy (datamaskin) gjennom NAV.

For de som deltar fysisk må man ha med seg enten telefon eller datamaskin/nettbrett for å kunne gjennomføre avstemminger og levere inn endringsforslag.

Forslag til sakslisten til landsmøtet

Ved forslag til nye saker til sakslisten, må det fremsettes et saksforslag med konkret tittel for selve saken, kort begrunnelse for saken, og forslag til vedtak i saken som det er mulig å stemme over. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må sendes til styret innen 25. mars til [email protected]. Det blir egen vurdering med styret på om sakene skal behandles eller ikke.

Saker som ønskes satt fokus på, men som det ikke skal stemmes over, tas under sak «Åpen debatt og informasjon fra medlemmene». Dette blir informasjons- og debattsaker, hvor det er medlemmene som setter agendaen og sier hva de mener om ulike ting i organisasjonen vår.

Valg

SIOPS administrasjon har i vinter informert om hvilke verv som er på valg i 2022 på vår nettside, på Facebook og gjennom vårt månedsbrev. Der har vi også oppfordret medlemmene til å fremme sine forslag på kandidater til valgkomiteen. Frist for å gi innspill til valgkomitéen gjøres ved å sende en epost til [email protected] innen 27.mars.

Valgkomiteen fremmer sin innstilling på kandidater til de ulike vervene som er på valg, og det sendes ut sammen med øvrige sakspapirer til deltakerne. «Benkeforslag» kan fremmes i møtet, men må fremmes gjennom GoPlenum – slik at vi kan stemme over alle innkomne forslag. Nærmere informasjon om dette kommer også senere til deltakerne.

Frister
25. mars: Frist for innmelding av saker til landsmøtet.

27. Mars: Frist for innspill til valgkomitéen.

11. april: Frist for påmelding til landsmøtet.

12. april: Sakspapirer sendes ut pr E-post. Det blir ikke sendt ut fysisk.

Informasjon vil også bli lagt ut på vår nettside og Facebook.

Vi håper du melder deg på årets landsmøte i SIOPS!

ER DU IKKE MEDLEM, SÅ BETAL 300KR TIL KONTO 1506 47 41117 ELLER VIPPS 300KR TIL 11892, – HUSK Å SKRIVE «MEDLEMSKONTINGENT 2022 + NAVN» VED INNBETALING.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer