Ny arkivlov

Kulturdepartementet jobber med ny arkivlov. Dette er Kulturvernforbundets innspill

Forslaget til ny lov skal erstatte gjeldende arkivlov fra 1992. Kulturvernforbundet støtter opp om behovet for en ny arkivlov som i større grad gjenspeiler dagens samfunn og den digitale tiden vi lever i.

Les hele Kulturvernforbundets innspill til ny arkivlov her:

Høring om ny arkivlov januar 2022 (pdf)