LMI og Atrium arrangerte CRA-kurs for første gang på mer enn ti år