– Likestilling og mangfold er et kontinuerlig arbeid som aldri må settes på pause