Høyesterett skal behandle uenigheten mellom Politiets Fellesforbund og staten om nytt personalreglement for politiet.