Forsvar mot sammensatte trusler – hva kan vi lære av andre land?