Direktør – Strategisk utvikling og virksomhetsstyring