Kravene til arbeidsavtalen endres

Fra 1.juli 2024

En arbeidsavtale, også kjent som arbeidskontrakt, skal alltid inngås skriftlig mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, i henhold til arbeidsmiljøloven. Dette gjelder uavhengig av om ansettelsen er fast eller midlertidig. Kontrakten beskriver rettighetene og pliktene for begge parter.

Fra og med 1. juli må nye arbeidsavtaler inneholde ti spesifikke opplysninger. Disse endringene er ment å gjøre arbeidsforhold tydeligere og mer forutsigbare for både arbeidstakere og arbeidsgivere, ifølge Arbeidstilsynet.

Vi anbefaler alle arbeidsgivere å oppdatere sine maler for arbeidsavtaler i samsvar med de nye kravene for å sikre at de er i tråd med gjeldende lovgivning.

Fra 1. juli skal disse ti opplysningene være med i alle nye arbeidsavtaler:

  • Arbeidssted
  • Eventuell prøvetid
  • Fravær betalt av arbeidsgiver
  • Oppsigelse
  • Ulike lønnselementer
  • Varierende og periodevis arbeidstid
  • Vakt-endringer og overtid
  • Identitet til innleier
  • Rett til kompetanseutvikling
  • Ytelser til sosial trygghet som arbeidsgiver betaler for

For mer informasjon, besøk Arbeidstilsynets hjemmeside