Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem

Etisk handel Norge ønsker Tranemo velkommen som medlem. De jobber aktivt med bærekraft for å minimere negativ innvirkning på mennesker og miljø.


Tranemo Workwear er ledende i Europa innenfor utvikling og produksjon av inherent flammehemmende og lysbuegodkjent vernebekledning. Vi er glad for at de nå er en del av vårt nettverk.

– Vi jobber mye i alle ledd rundt problemstillingene Etisk Handel Norge er med på å sette fokus på. Dette er et viktig arbeid for oss fordi vi bryr oss, og dette er noe det er stort fokus på i alle ledd hos oss, sier Frank Melbye, Markedssjef i Tranemo Workwear.

– Det å jobbe sammen i en gruppe som vil det samme og som vil gjøre positive endringer i riktig retning er optimalt!

Hva håper dere å få ut av medlemskapet?

– Vi håper å kunne bli enda bedre på arbeidet rundt åpenhetsloven og sikre at vi fremover kan gjøre en enda bedre jobb på området. Gjennom medlemskapet i Etisk Handel får vi tilgang til en rekke verktøy og hjelpemidler som vil være nyttige i vårt arbeid med åpenhetsloven, og gi oss gi virkemidlene vi trenger for å vise hvordan vi jobber med bærekraft i Tranemo Workwear.

Vi er også overbevist om at medlemskapet vil være positivt og vil fremheve vår bedrifts fokus på bærekraft og etisk handel, avslutter han.

Av Silje Marie Rosenlund, Seniorrådgiver