Gatefotballen endret livet mitt!

Gatefotballen har endret livet mitt! Det sier flere av spillerne på KILs gatefotballag. Fellesskap, kameratskap og faste rutiner gjør det enklere å holde seg rusfri.

-Ingen tvil om at gatefotballen har gjort livet lettere for de som deltar. Et godt miljø, følelsen av mestring og trygghet sammen med rutiner og faste holdepunkter over tid skaper et godt grunnlag for en større endring og et grunnlag for å komme ut i jobb eller utdanning, sier Stein-Erik Stormoen, ansvarlig for gatefotballen i KIL Toppfotball, og fortsetter:

– Faste rutiner med treninger og kamper sammen med gode kamerater i et godt miljø er gode grunner til å holde seg rusfri. Gatefotballen kan vise til imponerende resultater både med antall deltakere og hvor mange som har kommet tilbake i jobb og skole. Det viser hvilken kraft det er i fotballen som møteplass.

Gatefotballen i KIL startet høsten 2022. På den første treningen kom det bare to, men etter hvert begynte det å vokse. I fjor var det 26 spillere innom på en eller flere treninger, med en stamme på 10 – 15 spillere som møter fast. I vinter har interessen fortsatt å øke, og nå er det rundt 30 som har deltatt. Hovedmålgruppa er de som har eller har hatt rusrelaterte utfordringer, men det er også åpnet for de som kan ha andre utfordringer som gjør at de trenger en trygg møteplass.

Gratis tilbud

Spillerne får dekket alt av utstyr. KIL-drakta og  treningsdresser med KIL-logo skaper samhørighet og stolthet av å tilhøre et godt fellesskap. De får også sesongkort til A-lagets hjemmekamper. Treningene foregår på Gjemselund og starter med lunsj i «brakka», hvor de ofte møter A-lagsspillerne og støtteapparatet som tar imot dem som likemenn. Noe som selvsagt betyr mye for både lagfølelse og selvfølelse. Deretter er det ut på treningsfeltet anført av en gammel KIL-kjempe, Knut Nordnes, som er hovedtrener.

Offentlig bidrag

Gatefotballen finansieres av Fotballstiftelsen, med bidrag fra Helsedirektoratet og flere andre samarbeidspartnere. Lokalt bidrar Innlandet fylke med en årlig sum, og Kongsvinger kommune bidrar ved at Anne Marthe Olberg er med i støtteapparatet i en 40 prosent stilling. I tillegg er Dag Ringstad med som frivillig.

– Vi har fullført en sesong og er godt i gang med årets sesong. KIL spiller i Østlandsligaen avdeling B, sammen med Raufoss, Lørenskog, Stabæk, Vålerenga, LSK, Lyn, Grorud og HamKam.

Storinnsats og omsorg for hverandre

– Det er naturlig nok store forskjeller i spillernes bakgrunn og ferdigheter, men alle gjør store fremskritt, og i de første seriekampene har de spilt god fotball. Alle får lik spilletid og viser en imponerende innsatsvilje. Og de er meget flinke til å backe hverandre opp og vise omsorg for hverandre. Om det er noen som ikke møter opp på trening er det alltid noen som tar kontakt og spør om de kan komme og hente eller hjelpe til på annen måte, sier Stein-Erik Stormoen.

Fakta om gatefotballen

Det begynte med gatelag i Fredrikstad i 2011. Fire år senere ble Fotballstiftelsen etablert i regi av Norges Fotballforbund. Da med syv gatelagsklubber. I 2024 er gatefotballen vokst til 31 gatelag, noe som er Idretts-Norges største samfunnsprosjekt.

Resultatene er imponerende. I 2023 var 1443 spillere på trening og stiftelsen bidro til at 286 mennesker kom over i lønnet arbeid, skole og arbeidstreningstiltak.

Etter at Fotballstiftelsen ble etablert i 2015 har den fått rundt 600 spillere ut i lønnet arbeid eller skole / utdanning – i tillegg til flere hundre som har fått muligheten i ulike arbeidstreningsprosjekter i klubbene og stoftelsens samarbeidspartnere.

«Norges beste ettervern»

Miljø, mestring, kameratskap, trygghet og faste rutiner og holdepunkter. Det er filosofien og grunntanken bak gatefotball.

Gatelagenes betydning er dokumentert i en studie fra Universitetet Sørøst-Norge i samarbeid med Fotballstiftelsen. Professorene Marit Borg og Bengt Karlsson hevder i en delrapport at gatelagsfotballen er Norges beste ettervern.

I studien slås det fast at gatefotball ser ut til å ha god virkning for deltakernes bedrings- og mestringsprosesser. Fotballen blir et springbrett og en ressursbase som spillerne bruker for å komme videre i et liv med mange sammensatte utfordringer.

Det er særlig to forhold som ser ut til å være avgjørende for gatefotballens suksess. Det ene er opplevelsen av felleskap og tilhørighet – det å være på et lag i utvidet forstand. Deltakere tar vare på hverandre og bygger trygge rammer i et kameratskap som fungerer bedre enn andre former for ettervern. Det andre er trenernes og støtteapparatets bidrag og rolle, hvor spillerne møtes med en kombinasjon av respekt, forventinger og rammer.

Samfunnet sparer store summer

Oslo Economics har laget et samfunnsregnskap for Fotballstiftelsen. Der vurderes de samfunnsøkonomiske gevinstene til i overkant av 430 millioner kroner årlig. 

  • Direkte sparte budsjettkroner for det offentlige vurderes til snaut 100 millioner kroner årlig
  • Helsegevinstene til 280 millioner kroner årlig
  • Dugnadsinnsatsen for og av gatelagsspillerne til 12 millioner kroner årlig
  • Økt verdiskaping og reduserte skattefinansieringskostnader til 55 millioner kroner årlig
  • Totalt beregnes den samfunnsøkonomiske gevinsten altså til i overkant av 430 millioner kroner

I tillegg er samfunnsøkonomene fra Oslo Economics tydelige på at det er flere andre gevinster det er vanskelig å tallfeste, men som både for spillerne og for samfunnet har stor betydning. 

Blant dem ligger mestring og tilhørighet for spillerne og bedre liv for pårørende og gevinster for lokalsamfunn.

Tekst og foto: Ove Hansrud