Utlysning av stipend

Til støtte for yngre lovende musikere og sangere.

Sammenslåingsstiftelsen» er en sammenslåing av seks tidligere stiftelser, forvaltet av Creo. Styret har vedtatt at det i år deles ut to stipend på kr 25.000.

Sammenslåingsstiftelsens formål er å støtte yngre, lovende musikere og sangere til fremme av musikkstudiet. Hvert stipend skal gå til én person: en yngre og lovende musiker, sanger, komponist eller dirigent. Beløpet skal fortrinnsvis benyttes til studier.

Du søker ved å fylle ut søknadsskjema som du kan laste ned her. Søknadsskjema og evt vedlegg sendes på e-post til: [email protected] innen 1.september.

Visuell skillelinje

Sammenslåingsstiftelsen består av:

  1. Elsa Wagners legat, som ble opprettet den 12. oktober 1915, til yngre lovende instrumentalmusikeres undervisning, studiereise eller musikkstudium.
  2. Georg Weltziens legat som ble opprettet 15. juli 1950, for musikere og skuespillere.
  3. Tannlege Hans Holmsen og hustru Gudrun Holmsens legat, som ble opprettet den 23. februar 1972, for sangere og musikere.
  4. Karen Warnstedts legat som ble stadfestet den 3. mars 1882, opprettet til musikkens fremme i Christiania.
  5. Michael og Marie Flagstads legat, som ble opprettet november 1942, for musikkbegavet norsk ungdom – «instrumentalister» – fortrinnsvis barn av yrkesmusikere.
  6. Johan og Marie Selmers legat, til studier i utlandet for en musiker, fortrinnsvis en orkestermusiker, en som vil utdanne seg til orkesterdirigent eller en komponist av moderne retning, opprettet 9. oktober 1918.