Nytt styre i Kulturvernforbundet

Kulturvernforbundet hadde landsmøte på Hamar helgen 25-26. mai. Vi takker alle delegater, observatører og gjester for deltakelse, for gode samtaler og stort engasjement. Det gleder oss stort å se at organisasjonene står samlet og heier frem hverandre, og støtter opp om arbeider med å etablere fylkesvise nettverk. Sammen tar vi vare på kulturarven!

Nytt styre ble applaudert inn for perioden 2024–2026 og er som følger:

Jørn Holme, styreleder

Tone Moseid, nestleder

Carl August Harbitz-Rasmussen, styremedlem

Knut Sterud, styremedlem

Torveig Dahl, styremedlem (ny)

Ellen Krageberg, styremedlem (ny)

Sven Gj. Gjeruldsen, styremedlem (ny)

Jens Bakke (1. vara)

Trond Møllevik (2. vara, ny)