Creo ber kommunen sikre Oslo Nye Teaters videre drift

Oslo Nye Teater står overfor en alvorlig økonomisk krise, og trenger akutt finansiell støtte for å sikre teaterets fremtid og de mange arbeidsplassene som er i fare.

Den norske institusjonsøkonomien har generelt vært betydelig svekket det siste tiåret, men Oslo Nye Teater er i en særstilling med større realkutt akkumulert over lengre tid. Til tross for en sterk vekst i egeninntekter og publikumstall, har både økte levekostnader og et uforutsigbart bevilgningsnivå rammet Oslo Nye Teater hardt i 2023.

Gapet mellom økte kostnader til husleie, lønn, pensjon og produksjoner på den ene siden, og lav eller ingen vekst i driftstilskuddet fra kommunen på den andre siden, har eskalert. For en arbeidsintensiv og kostnadskrevende institusjon med tariffavtaler og høye kvalitetsambisjoner, er smertegrensen nådd. 

Behov for akutt finansiell støtte

Teateret er i gang med å legge om driften, kutte kostnader og redusere økonomisk risiko. Situasjonen er likevel kritisk for en ansvarlig arbeidsgiver med over 100 ansatte og et stort antall tilknyttede frilansere. Med så mange arbeidsplasser på spill, er tidsfaktoren kritisk.

Creo er svært bekymret for Oslo Nye Teaters akutte økonomiske situasjon og fremtid. Vi ber kommunen ta ansvar for å sikre og styrke teaterets videre drift, både gjennom en umiddelbar finansiell løsning og et fremtidig bevilgningsnivå som gjør det mulig å ivareta teaterets brede samfunnsmandat.

En viktig kulturinstitusjon

Oslo Nye Teater er en essensiell del av den lokale kulturelle infrastrukturen i hovedstaden. Teateret gir byens befolkning et bredt teatertilbud av høy kvalitet, som er tilgjengelig for alle, med barn og unge som prioritert målgruppe.

Creo vil også understreke at Oslo Nye Teater er en viktig arbeidsplass som årlig sysselsetter 250-300 frilansere i tillegg til sine faste ansatte. Samtidig er teateret en viktig samarbeidspartner for frittstående kunstnere, kompanier og mindre teatre.

Foto: Lars Opstad. Fra Evita på Oslo Nye-

Styrker kulturfeltet

Oslo Nye Teater bidrar til å løfte viktige kunstneriske satsinger. Teateret tilbyr kunnskap, kompetanse, verksteder og andre ressurser som er med på å styrke kunst- og kulturfeltet i Oslo og gjøre det mulig for frilansere å utøve sitt yrke med større trygghet og forutsigbarhet.

Vi i Creo håper at Oslo kommune ser verdien av Oslo Nye Teater og bidrar til å sikre dets videre drift, slik at teatret kan fortsette å være en viktig kulturarena for både kunstnere og publikum i hovedstaden.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer