North of the ordinary – norsk aften i Milano

Fornøyde arrangører: Fra høyre: Signe Fretland (NorTrials koordinerende enhet), Jannik Grodt Schmidt (Innovasjon Norge), Kjell-Morten Myhr (leder NorTrials Brain Health), Ashwini Sethupathy (koordinator NorTrials Brain Health), Siv Uddeholt (Inven2), Ina Dahlsveen (LMI).

Fornøyde arrangører: Fra høyre: Signe Fretland (NorTrials koordinerende enhet), Jannik Grodt Schmidt (Innovasjon Norge), Kjell-Morten Myhr (leder NorTrials Brain Health), Ashwini Sethupathy (koordinator NorTrials Brain Health), Siv Uddeholt (Inven2), Ina Dahlsveen (LMI).

Det ble en meget hyggelig norsk aften i Milano med deltakelse fra industri, helsepersonell og pasientforeninger. På ambassademøter som dette inviteres lederne i de internasjonale legemiddelselskapene til å høre om hvorfor de bør velge Norge til et sted å legge sine kliniske studier. Møtet i Milano var i forbindelse med at The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, ECTRIMS, arrangerer sin kongress MSMilan2023.

Kvelden ble innledet med tale fra ministerråd Erling Hoem fra den norske ambassaden i Roma. Han snakket om Norges ambisjoner for kliniske studier. Signe Fretland, leder for NorTrials koordinerende enhet, fortalte om hva NorTrials kan tilby og hvilke erfaringer de har gjort det første året de har eksistert. Kjell-Morten Myhr, leder for Neuro-SysMed og NorTrials Brain Health fortalte om mulighetene for kliniske studier på MS i Norge.

ECTRIMS er verdens største MS-kongress og det var god deltagelse fra Norges fremste forskere på feltet. Professor Øyvind Torkildsen ved Universitetet i Bergen skal sammen med Kjell-Morten Myhr lede et stort EU-finansiert prosjekt med mål om å utvikle ny behandling og muligheter for forebygging. Prosjektet «Targeting Epstein-Barr Virus Infection for Treatment and Prevention of Multiple Sclerosos» har fått 7 millioner euro fra Horizon Europe.

Torkildsen introduserte tre unge forskere med poster på kongressen. Først fortalte Lars Skattebøl fra Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus om en ny MR-metode som kan overvåke utviklingen av kroniske aktive lesjoner i hjernen til MS-pasienter. Marton König fra samme avdeling presenterte nye funn fra NevroVAX-prosjektet. Til slutt fortalte Karine Eid fra Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus om en studie på data fra MoBa-undersøkelsen som viser økt rapportering av migrene hos personer som får MS i fremtiden.

ECTRIMS Innledere: Fra høyre: Erling Hoem (ministerråd, Norges Ambassade i Roma), Kjell-Morten Myhr (leder NorTrials Brain Health), Karine Eid (Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus), Lars Skattebøl (Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus), Øyvind Torkildsen (Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen), Marton König (Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus), Signe Fretland (NorTrials koordinerende enhet).

Etter innledningene ble det god tid til samtaler og networking for de rundt 70 deltakerne. Formålet med slike samlinger er å få til tettere samarbeid mellom helsenæring og norsk helsetjeneste –  for å øke antall industri-initierte studier i Norge de neste årene.

Les også om møtet på nortrials.no

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer