– Tydelige punkter som skal bedre rutinene

NHFs øverste ledere ser frem til å følge opp forbundsstyrets konklusjoner sammen med øvrig organisasjon.

Forbundsstyret samlet seg i helgen om en uttalelse som peker på forbedringspunkter for norsk håndball. Konklusjonen kom etter at ulike spørsmål tilknyttet avtaleverk, habilitet, innkjøp og etikk ble grundig diskutert under styremøtet på Lillehammer.

I uttalelsen uttrykker forbundsstyret at håndballpresident Kåre Geir Lio har hatt adgang til å gjøre jobber utenfor egen organisasjon, og at han har levert på de områder en håndballpresident har ansvar for.

– Det har vært en påkjenning, og det er ikke dette man helst vil bruke tiden til. Men det er en del av det å være leder. Når steiner snus, må vi ta tak i det som blir synlig. Jeg er glad for at forbundsstyret nå har gjort en grundig vurdering av saken, og laget tydelige punkter som skal bedre rutinene og heve norsk håndball. Dette gir gode muligheter for å utvikle idretten vår videre, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

Enkelte tidligere innkjøp gjort av NHFs administrasjon har havnet under TV 2s lupe. Forbundsstyret konkluderer i denne forbindelse med at «de aktuelle beslutningene er tatt i beste mening både med tanke på fremdrift, personellressurser, økonomi, kompetanse og generell innsikt i håndballorganisasjonen.»

– Jeg tar selvkritikk på at vi ikke har vært bevisste nok på enkelte felter. Vi har aldri hatt andre intensjoner enn å ta de beste valg for norsk håndball, men vi forstår at det kan stilles spørsmål ved deler av vår praksis. Det tar vi innover oss i videre arbeid. Styrets gjennomgang gir gode og tydelige rammer, og markerer for oss et veiskille i disse diskusjonene. Administrasjonen og organisasjonen skal etterleve styrets henstillinger når vi nå jobber videre med å etterleve konklusjonene. Nå ser vi frem til å informere kontrollkomiteen om de vurderinger som er gjort, og hvilke tiltak som planlegges, sier generalsekretær Erik Langerud.

Verken Lio eller Langerud deltok da forbundsstyret drøftet saken på Lillehammer i helga. Et samlet styre konkluderte med at det er behov for å øke bevisstheten i organisasjonen rundt sentrale retningslinjer for norsk håndball, for eksempel knyttet til presidentinstruks, innkjøpsregler, åpenhetsnormer og etikk.

Det fremgår også at rutinene for at forbundsstyret skal forhåndsgodkjenne håndballpresidentens oppdrag utenfor organisasjonen, vil bli forbedret.

– Forbundsstyret ser at det trengs økt bevisstgjøring på enkelte punkter. Årsakene til at vi er kommet til den erkjennelsen, skyldes forhold som alle i ledelsen av norsk håndball må ta ansvar for. Også vi i styret. Samtidig er det viktig for forbundsstyret å peke på at organisasjonen har flere gode rutiner og verktøy for å sikre etiske refleksjoner i norsk håndball. Vi håper nå alle i hele organisasjonen er klare for å jobbe sammen for å styrke norsk håndball. Vi er én håndballfamilie, både i oppturer og nedturer, sier styremedlem Jarl Martin Møller.

For mer info, kontakt:

Lars Hojem Kvam
Leder for medier og kommunikasjon i NHF
Telefon 913 78 430
E-post: [email protected]

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer