Seniorkonsulent ønskes til dokumentsenteret 

Vil du være med på å utvikle en effektiv og fremtidsrettet forvaltning på en arbeidsplass med stor samfunnsmessig betydning? Da kan det være akkurat deg vi er ute etter!

Dokumentsenteret ved FFI skal bidra til å sikre høy grad av dokumentfangst, og tilrettelegge og tilgjengeliggjøre dokumentasjon for effektiv bruk i saksbehandlingen på instituttet. Det er viktig at du har et helhetlig blikk for både brukernes og instituttets behov, og god kjennskap til lovverket som offentlig arkiv opererer innenfor. Stillingen består av daglige driftsoppgaver, veiledning og kursing i P360 og videreutvikling og vedlikehold av rutiner, systemer og prosesser i et helhetlig perspektiv.

Arbeidsoppgaver

  • Daglige driftsoppgaver som bl.a. betjening av e-postmottak, registrering/journalføring og kvalitetssikring.
  • Bidra til å videreutvikle interne prosesser og vedlikehold av rutiner for dokumentforvaltning i samarbeid med andre enheter.
  • Digitalisering av eksisterende arkiver og avlevering.
  • Utstede kurerbevis for innenlandsreiser.

Kvalifikasjoner

Utdanning

Relevant høyere utdanning er ønskelig, fortrinnsvis innenfor arkiv og dokumentforvaltning. Annen utdanning eller relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Erfaring

Du må ha:

  • Erfaring fra arbeid med journalføring og kvalitetssikring i fullelektroniske arkiv.
  • Gode IT-ferdigheter og god systemteknisk forståelse.
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Du bør ha:

  • God kjennskap til Sikkerhetsloven.
  • Kunnskap om ordning, listeføring og katalogisering av papirarkiver og fotoarkiv.
  • Erfaring fra arbeid med høyere graderte dokumenter vil være en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som evner å se sammenhengen mellom arkiv, dokumentforvaltning og andre prosesser i organisasjonen. Du er faglig engasjert, nysgjerrig og nytenkende. Du er en god relasjonsbygger og uredd i møte med nye situasjoner.Vi kan tilby utfordrende og allsidige oppgaver i et tverrfaglig miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, tilskuddsordning for trening på treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging.

Lønnen ved FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det blir trukket to prosent til innskudd i Statens pensjonskasse.

Merk: Søkere til denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig/ NATO Secret. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no. Prosess for sikkerhetsklarering gjennomføres før tiltredelse av stilling.

Om arbeidsgiveren

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon
direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har ca 850 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som
utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker
fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin,
statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.SektorOffentligStedInstituttveien 20, 2007 Kjeller

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer