Program for Helseøkonomisk fagdag 2023

Disse er blant innleggsholderne på Helseøkonomisk fagdag, på Sentralen i Oslo 20. september: Oppe fra venstre: Christoffer Bugge (Oslo Economics), Fredrik Holmboe (AbbVie), Ivar Sønbø Kristiansen (UiO), Erland Skoglie (Menon Economics). Nede fra venstre: Jon Magnussen (NTNU), Jens Østbye (Biogen), Eline Aas (UiO) og Mathyn Adrianus Marinus Vervaart (UiO).

I tillegg presenteres en helt ny rapport fra Menon Economics om ny terskelverdi for et godt leveår.

Sikre deg en plass og meld deg på her.

Program:

Tid og sted: Sentralen, Oslo sentrum, 20. september, kl. 09.00 – 15.00

09.00 – 09.10: Velkommen, v/Karoline Knutsen og Katrine Bryne, seniorrådgivere i LMI

Arbeid med ny prioriteringsmelding – hvordan sikre gode prioriteringer i fremtiden 

09.10 – 09.25: Hvordan sikre gode prioriteringer i en fremtid preget av medisinske fremskritt og knapphet, v/Jon Magnussen, Prodekan, Professor – Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

09.25 – 09.40: Tvinger den medisinske utviklingen frem behov for endringer i prioriteringspraksis? v/Ivar Sønbø Kristiansen, Professor emeritus ved UiO

Har vi råd til å utelate samfunnsperspektivet ved innføring av nye tiltak?

Moderator: Hans Olav Melberg, professor i Helseøkonomi og helsetjenesteforskning ved UiT

09.40 – 09.50: Innledning til tema,v/TBA 

09:50 – 10.00: Samfunnskostnader ved sykdom og tidlig død, v/Jonas Minet Kinge, Professor – Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved UiO

10:00 – 10.10: Hvordan kan bruk av ulike analyseperspektiv påvirke prioritering av nye metoder? v/Christoffer Bugge, Senior Manager Oslo Economics 

10:10 – 10:20: Tilrettelegging for samfunnsperspektiv i helseprioriteringer – forslag om kompensasjonsordninger for uønskede konsekvenser, v/LMI (Jens Østby, Head of Market Access & Governmental Affairs, Biogen og medlem av Markedstilgangsutvalget i LMI) 

10.20 – 11.00: Panelsamtale: Jonas Kinge, Christoffer Bugge, Jens Østby, TBA

11.00 – 11:30PAUSE

Usikkerhet i beslutningsgrunnlag

Moderator: Eline Aas – Professor – Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

11.30 – 11.35: Innledning, v/Eline Aas 

11:35 – 11:45: Hva er usikkerhet og hvorfor er dette en viktig problemstilling i prioriteringsbeslutninger? v/Fredrik Holmboe, HEOR/HTA Manager Scandinavia, Abbvie

11.45 – 12.00: Håndtering av usikkerhet i dag og hvordan ser fremtidsbilde ut? v/TBA

12.00 – 12.20: Håndtering av usikkerhet med umodne data, v/Mathyn Adrianus Marinus Vervaart, Institutt for helse og samfunn UiO   

12:20 – 12:50: Panelsamtale: Mathyn Adrianus Marinus Vervaart, Fredrik Holmboe, TBA

12.50 – 13.45: Lunsj 

Verdien av helseeffekter 

Moderator: TBA

13.45 – 14.00: Presentasjon av ny rapport fra Menon Economics: Vurdering av ny terskelverdi for et godt leveår, v/Erland Skogli (Partner), Ole Magnus Stokke (Senior Economist), Menon Economics  

14.00 – 14.10: Grenser basert på UK-beregninger, «oversettelse» til norsk, oppdatering, justering for alvorlighet, v/Torbjørn Wisløff, seniorforsker ved Ahus

14.10 – 15.30: Panelsamtale: Torbjørn Wisløff, Erland Skogli, TBA

Noen endringer og oppdateringer i programmet kan forekomme.

Meld deg på her.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer