Nå kan du søke om stipend

Enten du er tillitsvalgt eller ordinært medlem av Politiets Fellesforbund kan du nå søke om stipend til opplæringstiltak og kompetanseutvikling. Fristen for å søke er 20. august.

– Både ordinære medlemmer og tillitsvalgte kan igjen søke om stipend. Samme regler gjelder for begge gruppene: Man må få søknaden om stipend godkjent, og deretter må man kunne dokumentere utgiftene og at formålet er bestått før pengene utbetales. Man søker via «min side» på hjemmesiden vår, altså pf.no/minside, sier Susanne Wathne, fagleder Kurs og konferanse i Politiets Fellesforbund.

To ganger per år

To ganger årlig kan man søke om stipend. En gang om våren, en gang om høsten:

– Formålet er å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Det er mulig å søke for hvert semester, men ved knapphet på midler prioriteres søkere som ikke har fått stipend tidligere, sier Susanne Wathne.

Pilot til 2024

Tidligere var det kun tillitsvalgte som kunne søke stipend, men Politiets Fellesforbund innførte i fjor en test med stipendmuligheter for alle medlemmer. Dette er en prøveordning som skal evalueres i 2024.

Følgende regler gjelder:

For formell utdanning (videre- og etterutdanning) kan man søke om inntil 4000 kroner, og for uformell utdanning (kurs, konferanser, seminar) kan man søke om inntil 2000 kroner.

Hvem kan søke?

• Medlemmer som har vært ordinært medlem sammenhengende i minst to år og er ajour med kontingentinnbetalingene.

• Arbeidsledige medlemmer.

• Nyutdannede fra Politihøgskolen som har korte vikariat (under seks måneder), eller ikke har fått jobb etter endt utdanning.

Utgifter som kan søkes dekket er kurs-/semester-/eksamensavgift, kopiavgift og pensum. Det dekkes ikke bo- og reiseutgifter, tapt arbeidsfortjeneste og utgifter til PC eller annet datautstyr.

Utbetaling av stipendet

Utbetaling av stipendet skjer først når søker kan dokumentere at den formelle eller uformelle utdanningen er bestått eller gjennomført, samt kan dokumentere de kostnader man har hatt tilknyttet utdanningen. All utgiftsdokumentasjon lastes opp fortløpende på pf.no/minside. Når all dokumentasjon og bekreftelse på bestått er lagt inn, sendes refusjonskravet – og stipendet utbetales.

For tillitsvalgte

Tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund kan søke om stipend, og det kan søkes om stipendmidler til følgende formål:

• Utdanning

• Kurs, konferanse, seminar

• Reisestipend

• Studier ved andre fagforeninger

• Studiesirkel utarbeidet av lokallaget

Retningslinjene for tildeling av stipendmidler:

• Stipendet skal tildeles tillitsvalgte med relevans for rollen som tillitsvalgt.

• Stipendet skal gi mulighet for å tilfredsstille søkerens behov for faglig og personlig utvikling, og det skal være med å synliggjøre/symbolisere for egne medlemmer og våre omgivelser at Politiets Fellesforbund er en fremtidsstyrt organisasjon.

• Søkeren må være ajour med kontingentinnbetalingene.

Utgifter som kan dekkes er kurs-/semester-/eksamensavgift og pensum, samt bo- og reiseutgifter. Det dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste eller utgifter til PC eller annet datautstyr.

– Politiets Fellesforbund har registrert at mulighetene for stipender er en svært populær ordning. Nå er muligheten igjen til stede, og husk at all behandling av stipender skjer via pf.no/minside, avrunder faglederen for Kurs og konferanse, Susanne Wathne, før hun legger til:

– Dersom man har spørsmål om ordningen, kan man sende en e-post til [email protected]

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer