Legemiddelindustrien brukte 159 millioner på legemiddelforskning i Norge

Legemiddelindustrien offentliggjør i dag, for åttende år på rad, alle verdioverføringer til helsepersonell, helseforetak og pasient- og brukerorganisasjoner.

Den største summen blant overføringene var også denne gangen summen til forskning og utvikling. Her har LMIs medlemmer totalt brukt over 159 millioner kroner i 2022 i sitt arbeid med å forske frem nye legemidler. Summen inkluderer de direkte kostnadene firmaene har hatt, og inkluderer ikke indirekte summer, som for eksempel at de betaler for alle legemidler som brukes i kliniske studier.

Når legemiddelindustrien finansierer behandling som sykehusene ellers selv måtte finansiert, frigjøres det midler i sykehusenes budsjetter som kan benyttes til andre formål.

– Vi er svært glade for at firmaene våre bidrar så mye til forskning og utvikling i Norge, det er viktig for norske pasienter. Det viser at industrien er en viktig bidragsyter til helsetjenesten. Samarbeid mellom industri og helsepersonell og helsetjenesten er en forutsetning for å sikre riktig legemiddelbruk og behandling, og for utvikling av nye og forbedrede legemidler, sier Ramona Melanie Eichenberger, seniorrådgiver i LMI.

Det er en oppgang på 20 millioner fra 2021.

Her finner du våre medlemsselskapers offentliggjøringer for 2022

Her finner du mer informasjon om offentliggjøringer

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer