Undersøkelse: 4 av 5 mener jobben er lite familievennlig – hvorfor det?

Aftenposten omtalte nylig vår undersøkelse i over 800 norske bedrifter, hvor man ser at det å stå i krevende omsorgssituasjoner ikke er så lett å kunne kombinere med jobb. Med svært få unntak vil alle ansatte på et eller annet tidspunkt i livet enten planlegge å få barn, stå i en krevende helsesituasjon eller være pårørende. Hvordan disse blir møtt i slike situasjoner kan enten bygge kultur, eller øke sannsynligheten for sykefravær og «quiet quitters». Både for de de gjelder, men også øvrige ansatte fordi det setter et eksempel.

Nasjonal kartlegging – over 800 bedrifter

I Nors Care sin undersøkelse har vi innsikt fra over 800 bedrifter fra både offentlig og privat sektor, og det å ha en høy grad av tilfredshet på generelle medarbeiderundersøkelser viser seg å ikke nødvendigvis være det samme som å være en familie- eller omsorgsvennlig bedrift. Vi ser av besvarelser at eksempelvis unge mennesker kan si at det er en flott bedrift å jobbe i akkurat nå, men de ser ikke for seg å bli der når de skal etablere en familie.

Undersøkelsen viser blant annet:

  • Kun 40% av de gravide får den tilpasningen de trengte
  • Respondente opplever i liten grad at ledere proaktivt informerer om rettigheter og muligheter for tilpasninger
  • Mange opplever å bli glemt når de er ute i permisjon

Forskjeller mellom næringer

Det viser seg å være strukturelle forskjeller mellom offentlig og privat sektor, samt mellom noen spesifikke næringer som ansatte mener er mindre familievennlige enn andre. Samtidig ser man at enkeltbedrifter i disse næringene utpeker seg positivt, noe som tyder på at det er mulig å skape en bærekraftig medarbeiderkultur også her. Er du nysgjerrig på hva dine ansatte mener om din arbeidsplass? Skaff deg innsikt og forbedringsforslag med vår undersøkelse CareAbility Check du også.

Bedrifter tar nå grep!

Vi ser tydelig hvilken respons og læring bedrifter får ved å gjøre en kartlegging med CareAbility Check. Ansatte setter pris på at det settes et fokus på dette, og ledelsen får god innsikt og tydelige forbedringsforslag fra ansatte som blir omdannet til konkrete tiltak. Man får en mulighet til å måle hvorvidt de tiltakene man har igangsatt faktisk blir etterfulgt av mellomledere, og hvilke faktiske endringer ansatte ser på som nødvendige.

Kom i gang du også.

Kostnaden er lav, læringen stor og de potensielle gevinstene godt dokumentert i forskning. Kontakt oss i dag så vil vi hjelpe deg og din bedrift skape en bærekraftig medarbeiderkultur for dine ansatte. Neste

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer