Unn Alma Skatvold kommenterer den ferske arbeidsmiljøundersøkelsen.

En fersk arbeidsmiljøundersøkelse viser at antallet som opplever seksuell trakassering i politiet er minkende, men at antallet fortsatt er for høyt: – At trenden er positiv er bra. At 5,4 prosent av medarbeiderne i politiet sier at de har opplevd seksuell trakassering i løpet av det siste året er dog ikke akseptabelt, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund.

Forrige arbeidsmiljøundersøkelse som tok for seg seksuell trakassering i politiet ble gjennomført i 2020. Da svarte 6,6 prosent at de hadde opplevd seksuell trakassering i løpet av det siste året. Etterpå har politidistrikter og særorgan jobbet systematisk med problemet og har lagt vekt på bevisstgjøring og dilemmatrening:

– Arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2022 viser at vi er på riktig vei. Den viser også at responsen etter at man har tatt opp et tilfelle av seksuell trakassering er avgjørende: Om saken blir fulgt godt opp av lederne, svarte hele 94 prosent at den uønskede oppførselen opphørte. I de sakene hvor man meldte ifra, men hvor lite ble gjort for å følge opp saken, svarte kun 42 prosent at den uønskede oppførselen opphørte. Dette viser hvor viktig det er at rapporterte saker tas på alvor og blir fulgt opp på en profesjonell og troverdig måte, sier Unn Alma Skatvold.

Mest utsatt

Arbeidsmiljøundersøkelsen viser videre at to grupper er særlig utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet:

1. Midlertidig ansatte

2. Kvinner under 30 år

– Det må nok til særskilte tiltak rettet mot disse to gruppene for at den positive trenden skal vedvare, men det er dessverre et problem at veldig få tør å melde fra om uønsket seksuell oppmerksomhet. Undersøkelsen viser at bare en av fem medarbeidere som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet har valgt å gå videre med saken. Det er et svært lavt antall og viser at mange tror det ikke nytter å melde ifra – eller at de er engstelige for at det kan påvirke egen karriere. Dette er alvorlige signaler som må tas tak i og som Politiets Fellesforbund vil være en pådriver for at blir fulgt opp med tiltak som gjør at arbeidsmiljøundersøkelsen viser en positiv utvikling på disse områdene neste gang den gjennomføres, kommenterer Unn Alma Skatvold.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer