En kreativ forsker har to særpreg

21. april er FNs dag for kreativitet og innovasjon. Forskere ved FFI har som regel legning for begge deler.

To trekk er typiske for en god forsker: Hun har gode ideer. Og hun kan sette ideene sammen på nye måter. Kort sagt handler det om å tenke ut av boksen. Frida Waage Prebensen og Kamilla Hallerud Sundkvist forsker på forsvarsøkonomi. Sammen med en tredje økonom, Helene Berg, sitter de på Kjeller og jobber, omgitt av mengdedata. Det de ser nærmere på, er hvordan Forsvarets anskaffelser kan bli mer bærekraftige.

– Vi tok initiativ til en studie av hvordan Forsvaret kan ta hensyn til bærekraft i de tidlige fasene av anskaffelser. Det betyr å tenke i et lengre perspektiv, og å ta hensyn til langt mer enn bare selve kostnaden ved anskaffelsen, forteller de.

De ønsker å belyse mulighetene ved det mange oppfatter som utfordrende.

– Vi tenker annerledes ved at vi er opptatt av å få fram alle sider ved bærekraft i anskaffelser. Vi ser ikke bare på hvordan dette kan være utfordrende for aktørene som er involvert. Minst like viktig er det å få fram hvilke muligheter som finnes. Det synes vi er veldig spennende å utforske nærmere.

–  Hvor trykker miljøskoen mest?

– Den indirekte påvirkningen er størst. Tidligere FFI-forskning innenfor temaet forteller at nesten tre firedeler av sektorens påvirkning på klima og miljø handler om innkjøp av materiell og tjenester. Denne indirekte påvirkningen omfatter også anskaffelser av eiendom, bygg og anlegg. Dette er områder der det kreves kreativitet, hvis vi skal nå FNs bærekraftmål.

– Hvor kreative er dere?

– Det er vanskelig å skulle argumentere for hvorfor vi er så originale. Det er mange kreative forskere ved FFI. Men kreativitet handler om tankeprosessen mellom problem og løsning. Kreativitet blir da å finne fram til noe som er bedre enn «standardløsningen». Innovasjon kan på sin side handle mer om å gjøre, tenke eller lage noe helt nytt. Kreativitet kan være å finne ut åssen du skal dele opp et eple uten å bruke kniv. Innovasjon kan være å utvikle et nytt redskap for å dele det samme eplet.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer