Regjeringen styrker offentlig-privat forskningssamarbeid

Regjeringen tildeler 200 millioner kroner gjennom Forskningsrådet til et nytt senter for nukleær forskning, som skal åpne for tettere samarbeid med industrien.

Farmasøytisk Institutt er med i senteret og vil utlyse to fast vitenskapelige stillinger som vil være tilknyttet senteret som del av sitt arbeide innen hhv legemiddelkjemi og galenisk farmasi.

— Det er veldig gledelig at farmasøytisk institutt er med i denne satsingen og får mulighet til å styrke miljøet på industriell farmasi. Dette er viktig for samarbeidet med legemiddelprodusentene i Norge og for utdanning av kompetanse som vi vil trenge i årene som kommer, sier LMIs seniorrådgiver, Monica Larsen.

Tildelingen er en del av en satsing innen industrifarmasi, hvor instituttet åpner opp for tettere samarbeid med industrien for å styrke det farmasøytiske miljøet og kompetansen innenfor forskning og undervisning i Norge.

Det farmasøytiske miljøet er begrenset og delvis spesialisert slik at et samarbeid vil styrke mulighetene for å løfte kompetansen i kvalitet og omfang.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer