Creos minstesatser økes med 4,1 prosent

Med virkning fra 1. april 2023 økes alle Creos anbefalte minstesatser for næringsdrivende med 4,1 prosent. Økningen tilsvarer beregnet gjennomsnittlig årslønnsvekst i Norge 2021-22, slik den i februar ble kunngjort av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

De nye satsene brukes for oppdrag som finner sted etter 1. april, og hvor avtale ennå ikke er inngått.

Visuell skillelinje

De nye satsene er som følger:

Studio fonogram
Min. 1 415 per time; min. 3 timer.
Tid brukt til innstudering kommer i tillegg, og følger anbefalt minstesats for studio fonogram.

Konsert
Min. 5 220 per musiker per konsert.

Prøve som innkalles av oppdragsgiver/konsertarrangør
Kr 3 915 for prøve opptil 3 timer
Kr 870 per påbegynt time ut over 3

Musikalsk ansvarlig
Konsertsats pluss minimum 20 prosent

Turnéleder
Hvis ikke utøver/tekniker: Konsertsats
Hvis utøver/tekniker: Konsertsats pluss minimum 20 prosent

Øving (preproduksjon/ferdigstilling av prosjekt)
Kr 520 pr. time

Administrativt arbeid i tilknytning til prosjekt
Kr 520 pr. time

Innspilt teatermusikk
Kr 3 050 for innspilling inntil 3 timer
Kr 510 per påbegynt halvtime
Kr 1 210 per framføring per medvirkende utøver

Operasolister
Anbefalt minstehonorar for en produksjon på 6 uker, inklusive egen innstuderingstid:
Liten rolle: 154 000
Mellomstor rolle: 218 000
Ledende rolle: 305 000

Seminarer 
Min. 920 per time, min. 2 timer.

Hvis samlet omfang på oppdraget inkl. reisetid utgjør 7,5 timer eller mer, eller oppdraget strekker seg over mer enn én dag, betales for min. 6 timer per dag.

Forhåndsavtalt for- og etterarbeid samt innkalte møter betales med min. 520 per time.

Dommere ved kor-, korps- og orkesterkonkurranser
Min. 920 per time, min. 2 timer.

Hvis samlet omfang på oppdraget inkl. reisetid utgjør 7,5 timer eller mer, eller oppdraget strekker seg over mer enn én dag, betales for min. 6 timer per dag.

Forhåndsavtalt for- og etterarbeid samt innkalte møter betales med min. 520 per time.

Kirkelige handlinger
Standardrepertoar: Min. 2 490
Tillegg for særskilt innstudering: Min. 710 per time, tidsbruk må avklares på forhånd.

Konsertteknikere
Min. 4 970 pr. tekniker pr. arbeidsdag inntil 10 timer.

Inspisienter og produsenter
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer): Min. 1 820
Dagsgasje (inntil 10 timer): Min. 6 050
Ukesgasje: Min. 21 525 – 30 230

Scenografer, kostyme-, figur- og maskedesignere, lys-, video- og lyddesignere
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer) Min. 1 760
Timegasje: Min. 1 515 per påbegynte time, min. 3 timer
Dagsgasje: (inntil 8 timer): Min. 6 050
Ukesgasje: Min. 27 220

Creos Frilanssatser (Smartkortet) blir oppdatert med de nevnte satsene 1. april 2023.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer