Bevar Teatervitenskap ved UiB

Nedbemanningen kan få alvorlige ringvirkninger i hele det Norske scenekunstfeltet.

Det er med stor bekymring at vi registrerer at ledelsen ved Det humanistiske fakultet ved UIB har lagt fram forslag om en dramatisk nedbemanning av Teatervitenskap studiet. Våre scenekunstinstitusjoner, og det frie feltet, sikrer i dag at publikum i hele landet har tilgang til stor scenekunst. Kunst som bygger demokrati, dannelse, fellesskap og diskurs.

I en verden og et samfunn der verdier som demokrati og frihet er under press, er det viktigere enn noen gang at det legges til rette for at scenekunsten kan utføre sitt viktige samfunnsoppdrag. For å sikre dette må vi styrke de kunstfaglige utdanningene og rekrutteringen til feltet, ikke bygge dem ned.

Konsekvensene av forslaget som foreligger vil ikke bare få direkte konsekvenser for det teatervitenskapelige fagmiljøet i Bergen, men vil kunne få alvorlige ringvirkninger i hele det Norske scenekunstfeltet. Creo oppfordrer derfor UIB og Humanistisk fakultet til å revurdere forslaget.

Creo har sendt innspillet til UIB med kopi til Kultur-og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Signer opprop for å bevare Teatervitenskap!

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer