Forslag om husleietak nedstemt på Stortinget

Stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund (R) tok seg god tid til å snakke med foreningens medlemmer, ansatte og aktivister fra Reduser husleia etter at forslaget hadde blitt nedstemt av et stort flertall på Stortinget.

9. mars ble representantforslaget om et tak på husleieøkninger nedstemt på Stortinget. Kun SV og MDG stemte med Rødt, og vi Leieboerforeningen er ikke overrasket.

Saken om husleiefrys har engasjert mange av våre medlemmer, og selv om vi hele veien har visst at sannsynligheten for gjennomslag var liten, har vi gjort det vi kan for å få oppmerksomhet rundt dette gode forslaget, som virkelig hadde betydd noe for oss som leier, her og nå.

Representantforslagets innhold

I representantforslaget Boliger for folk – ikke for bolighaier, skriver Tobias Drevland Lund og Seher Aydar:

«Dagens markedsbaserte boligpolitikk er en viktig årsak til at forskjellene i samfunnet vokser. Noen arver bolig eller midler eller kommer raskt inn i en godt betalt jobb, slik at de kan kjøpe egen bolig. Andre blir henvist til et leiemarked med usikre leiekontrakter, hvor leia koster like mye i måneden som det ville ha gjort å nedbetale et lån om man var selveier».

Forslagsstillerne understreker at de er positive til eierlinja, men at det trengs flere boligpolitiske virkemidler og at myndighetene må ta tilbake kontrollen over leiemarkedet. De foreslå ni punkter for å bedre tilstandene på boligmarkedet, og ber Stortinget om å vedta strakstiltak for å hindre ytterligere vekst i leieprisene.
De ni punktene inneholder blant annet forslag om en nasjonal plan for bygging av kommunale boliger, husleieregulering, endringer i Plan- og bygningsloven for å legge til rette for ikke-kommersielle boliger, og et utleietilsyn.

Rødt foreslår også at regjeringen skal se på muligheten for å innføre et tak på årlig husleieprisvekst etter modell fra Danmark. I forslaget viser Rødt til at slike tak på husleieprisveksten har blitt gjennomført både i Danmark og Skottland den siste tiden.

Mange jobbet for gjennomslag

De siste månedene har engasjementet for forslaget vært stor. Saken har vært diskutert på medlemsmøte i Leieboerforeningen, og det ble nedsatt en aksjonsgruppe som gjennomførte en flytteeske-aksjon i Sofienbergparken i Oslo. Aksjonsvideoen kan du se her
Sammen med hele 13 andre organisasjoner, signerte også Leieboerforeningen på et opprop til støtte for forslaget. Vi hadde også en kampanje på sosiale medier sammen med aksjonsgruppen Reduser husleia, og på instagramkontoen vår fikk kampanjen stor oppmerksomhet – og det var tydelig at saken hadde støtte hos leieboere.

Stortingets behandling

Da saken ble behandlet på Stortinget, troppet medlemmer og ansatte i foreningen opp på Stortingsgalleriet for å overvære behandlingen. Utfallet var allerede gitt gjennom innstilling fra foregående komitebehandling, men vi ønsket likevel å være tilstede under behandlingen. Det ble en selsom seanse, der regjeringspartiene fornøyd viste til sine boligpolitiske planer, mens opposisjonen klaget over eiendomsskatt og framhevet viktigheten av å eie sin bolig. Det er åpenbart at de folkevalgte på Stortinget ikke vet mye om hvordan det oppleves å leie bolig.

Men det vet vi, og selv om forslaget ble nedstemt, gir vi ikke opp kampen for at også leieboere skal bo trygt og godt.

Les forslaget fra R på Stortinget.no

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer