Soldater i felt har ikke nok matlyst

Det gamle ordtaket kan omskrives en smule: «Uten nok mat og drikke duger helten ikke». For nok mat får de sjelden i seg, soldatene som er ute i krevende feltøvelser. Under en FFI-studie spurte forskerne seg om blant annet en tortilla-wrap ville øke matlysten og yteevnen.

FFIs forskere sitter på flere studier som viser at krevende feltøvelser fører til et betydelig energiunderskudd hos soldatene.

For å redusere belastningene og øke yteevnen til soldatene må de innta mer mat under slike øvelser. Selv om de har tilstrekkelig med mat tilgjengelig, spiser de likevel ikke nok. Soldater på feltøvelse inntar daglig omtrent 3000 kcal, selv om energiforbruket kan komme opp i 6000 kcal.

Over tid kan energiunderskudd som skyldes manglende spising svekke soldatenes kognitive og fysiske yteevne. Det fører igjen til redusert operativ evne.

FFI-RAPPORT 2023

Pilotstudie ernæring – test av alternative matprodukter i arktiske feltrasjoner

Rita Tansø, Hilde Kristin Teien, Susanne Glenna, Pål Harald Stenberg

Les mer

Last ned

76 frivillige

Forskere ved FFI gjennomførte i mars 2021 en pilotstudie for å se nærmere på dette. Studien så på om proteinshaker og energibarer kan erstatte de frysetørkede hovedrettene i dagens feltrasjoner. 

Susanne Glenna ved FFI kontrollerer utfyllingen av matskjema og teller over hva som ikke er spist.
Susanne Glenna ved FFI kontrollerer utfyllingen av matskjema og teller over hva som ikke er spist.

76 frivillige soldater deltok. Alle var inne til førstegangstjeneste ved Gardeskolen.  Soldatene hadde fire dager med skytetrening. De marsjerte mellom skytebanene. De sov i telt de tre første dagene. Den siste natta sov de inne i leiren.

Deltakerne var delt i to grupper. Kontrollgruppa fikk tre vanlige feltrasjoner per dag. De andre fikk en vanlig og to alternative. Totalt fikk begge grupper 3900 kcal per dag. Kunne snacksvarene erstatte frysetørkede hovedmåltid, og hva var effekten for soldatene?

De fleste deltakerne spiste mye av maten de fikk utdelt. Utfordringen var å få de mer kresne i matveien til å spise mer. Energibarer veier ofte mer enn frysetørket mat med samme kaloriinnhold. Hvis den frysetørkede maten erstattes med energibarer kan økt vekt bli et problem, særlig ved øvelser og oppdrag der all mat må tas med fra start.

Dette likte soldatene best (og minst)

De 76 gardesoldatene var delt i to grupper. Den ene gruppa spiste tre vanlige feltrasjoner per dag. De andre fikk en vanlig rasjon, og to alternative.

Skytetreningen gav ingen forskjell i energiinntaket mellom gruppene. Kontrollgruppa inntok 3090 ± 485 kcal/dag, og testgruppa inntok 2955 ± 518 kcal/dag. Testgruppa spiste 7 prosent mer proteiner og 7 prosent mindre karbohydrater enn kontrollgruppa, mens inntaket av fett var likt.

Av de nye energiholdige snackproduktene var soldatene negative til proteinshake, med 38 markeringer på «minst likt» og ingen markeringer på «best likt». De var mer fornøyde med energibarene. Her viste svarene 19 markeringer på «minst likt» og 13 på «best likt».

De varme hovedmåltidene i de arktiske feltrasjonene var best likt (153 markeringer) av begge grupper. Av tilleggsproduktene i feltrasjonene ble en tortilla-wrap spesielt godt likt (52 markeringer). Over 80 prosent valgte å ikke spise fruktsuppa som var med i feltrasjonene.

Frysetørket, ja takk

De varme, frysetørkede hovedmåltidene var best likt. En av konklusjonene var derfor at proteinshake og energibarer trolig vil fungere best som et supplement. I noen av feltrasjonene var det en Mexican Style Beef Wrap. Det vil si en hvetetortilla med krydret oksekjøtt. 

tortilla_ok_IMG_3161.jpg
Tortillawrap med krydret oksekjøtt var smaksfavoritten fra testen. Foto: FFI.

Forskerne peker på at det kan være en ide å få matretter med litt ekstra smak inn i feltrasjonene, siden tortilla-wrapen var best likt av tilleggsproduktene.

Dette er kompakt energi: Slike tortillaer klokker inn på 200 til 300 kalorier. En typisk mais- eller hvetetortilla med vanlig tilbehør til fredagskosen er altså omtrent like næringsrik som tortillaen i studien, som var på 224 kcal. Innholdet tilsvarer to-tre brødskiver.

– Samtidig vil det trolig være kosteffektivt å bytte ut den maten i feltrasjonene som flertallet avstår fra å spise, heter det i FFI-forskernes studie.

Ikke mer død mann på boks

FFI-forsker Øyvind Voie gjennomgår matskjemaet med en av feltdeltakerne.
FFI-forsker Øyvind Voie gjennomgår matskjemaet med en av feltdeltakerne.

Eldre lesere som har vært i Forsvaret vil kanskje spørre hva som er skjedd med det som hos noen gikk under benevnelsen «død mann på boks». Det var runde metallbokser merket RSP. Forkortelsen står for «reservestridsproviant». Denne hermetiserte forsvarsmaten hadde en holdbarhet på 20 år. 

Hovedingrediensene besto av storfekjøtt, svinekjøtt, flesk og erter. Forsvaret sluttet å kjøpe inn RSP i 1995, og gikk da over til frysetørkede feltrasjoner.

I dag er en tortilla på toppen av soldatrasjonene kanskje veien å gå for å skape enda bedre ytelser i felt.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer