FOREDRAG I PARIS: Felleskatalogens redaktør Bente By Jansen.

Denne uken er redaktør av Felleskatalogen, Bente By Jansen, i Paris for å holde et innlegg om Felleskatalogens involvering i Gravitate-Health og elektronisk produktinformasjon samt bruk av standarden FHIR i nye utviklingsprosjekter.

Gravitate-Health er et femårig forskningsprosjekt som finansieres via Innovative Medicines Initiative (IMI). Formålet med prosjektet er å lage digitale løsninger som gir pasienten bedre tilgang til informasjon om egen helse og legemidler. Prosjektet bruker pakningsvedlegg som sitt utgangspunkt.

Gjennom Felleskatalogen er Norge i front i Europa når det gjelder strukturerte, elektronisk pakningsvedlegg, og de har derfor mye erfaring å dele.

– Vi har involvert oss i Gravitate-Health og i EMAs ePI-prosjekt for å dele 20 års erfaring med strukturering av pakningsvedlegg, sikre at fremtidige standarder møter våre behov, og for å lære om FHIR og andre standarder, slik at vi kan være «early adopters». Kunnskapen vi tilegner oss gjennom Gravitate-Health-prosjektet har også verdi for andre prosjekter, slik som klinisk beslutningsstøtte for nedsatt nyrefunksjon, forteller By Jansen fra Paris.

Internasjonalt

Gravitate Health er et internasjonalt prosjekt med 40 partnere i 15 land, og koordineres av Anne Moen, professor ved Institutt for helse og samfunn ved det medisinske fakultet, Universitet i Oslo og Professor II ved Nasjonalt senter for e-helseforskning i Tromsø. Moen og hennes norske team har samarbeidet med Felleskatalogen siden høsten 2021.

– Samarbeidet med Felleskatalogen er veldig viktig for oss Gravitate-Health, både i Norge og for de andre partnerne våre, slik at vi kan nå flere av målene vi har i prosjektet. Felleskatalogen har vært med på flere møter og Connectathons, der vi har fått oppdaterte og strukturerte pakningsvedlegg fra Felleskatalogen i flere språk. Dette er informasjon som vi kan videreforedle i vår digitale løsning med mer tilrettelagt, kvalitetssikret informasjon om medikamentene man bruker. Vi planlegger nå utprøving av slik tilrettelegging av relevant informasjon med pasienter i Norge og flere andre EU-land, og jeg ser fram til å dele resultater fra denne utprøvingen, sier Moen.

ePI-prosjekt

Elizabeth Scanlan, ePI product owner hos EMA, var også til stede i Paris, og By Jansen benyttet anledningen til å snakke med henne om EMAs ePI-prosjekt.

– Det er mange teknologioptimismer som ønsker å gå veldig langt når det gjelder strukturering av produktinformasjonen. Samtidig er det viktig å huske at produktinformasjonen er regulatorisk informasjon, med hyppige oppdateringer. Bare i løpet av fjoråret oppdaterte vi i Felleskatalogen nærmere 4500 pakningsvedlegg. Høy granularitet vil derfor kreve mye ressurser fra legemiddelindustrien og legemiddelmyndighetene, selv om deler av struktureringen kan automatiseres. Jeg tenker derfor at EMA og har lagt seg på et fornuftig struktureringsnivå i sin ePI portal. Så kan heller aktører som Felleskatalogen, Gravitate-Health og andre, videreforedle den regulatorisk godkjente informasjonen, med ytterligere struktur og funksjonalitet, forklarer By Jansen[AM1] .

Møtet i Paris var i regi av Vulcan, som er en akselerator for HL7 FHIR. Felleskatalogen er medlem av Vulcan, sammen med GSK, Johnson & Johnson, Pfizer og Roche samt en rekke andre firmaer og organisasjoner.

Les mer om Gravitate HealthFHIR og Vulcan.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer